Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.ТК-84 Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране

Статус: Активен
Председател: Иван Такев
Секретар: Десислава Гуленова
Телефон: 02/81 74 581
Е-майл: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

Заглавие на български

Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране

Заглавие на английски

Banking, securities, financial services and e-invoicing

Област на действие на български

Стандартизация в областта на банковото дело, ценните книжа и финансовите услуги, включително в областта на личното финансово планиране и електронното фактуриране

Област на действие на английски

Standardization in the field of banking, securities and financial services including in the field of financial planning and e-invoicing

Съответствие с европейски и международни технически комитети

ISO/TC 68 - Активен

Финансови услуги
Financial services

ISO/TC 222 - Suspended

Персонално/лично финансово планиране
Personal financial planning

ISO/TC 68/SC 2 - Активен

Финансови услуги, сигурност
Financial Services, security

ISO/TC 68/SC 8 - Активен

Референтни данни за финансови услуги
Reference data for financial services

CEN/TC 434 - Активен

Електронно фактуриране
Electronic Invoicing

CEN/WS XFS - Активен

Разширения за финансови услуги
eXtensions for Financial Services

CEN/WS XBRL - Спрян

Подобряване на прозрачността на финансовата и бизнес отчетност
Improving transparency in financial and business reporting

ISO/TC 295 - Активен

Събиране на данни от одит
Audit data services

ISO/TC 68/SC 9 - Активен

Информационен обмен за финансови услуги
Information exchange for financial services