Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-83 Водоснабдяване и канализация

Статус: Активен
Председател: инж. Пламен Никифоров
Секретар: инж. Калин Биков
Телефон: 02/ 81 74 595
Е-майл: kalin.bikov@bds-bg.org

Заглавие на български

Водоснабдяване и канализация

Заглавие на английски

Water supply, drainage and sewage systems

Област на действие на български

Проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддръжка и управление на водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения.

Област на действие на английски

Investigation, design, construction, putting into operation, maintenance, and management of the water supply, drainage and sewer systems and equipments.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 164 - Активен

Водоснабдяване
Water supply

CEN/TC 165 - Активен

Техника на отпадъчните води
Waste water engineering

ISO/TC 224 - Активен

Дейности, свързани с услугите в областта на водоснабдителни и канализационни системи. Критерии за качеството на услугите и показатели за изпълнението им
Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems