Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-82 Акустика. Шум и вибрации

Статус: Активен
Председател: инж. Бончо Иванов Бончев
Секретар: Екатерина Георгиева Славова
Телефон: 02/81 74 579
Е-майл: Ekaterina.Slavova@bds-bg.org

Заглавие на български

Акустика. Шум и вибрации

Заглавие на английски

Acoustics. Noise and vibrations

Област на действие на български

Стандартизация на терминология, методи за измерване и оценяване на акустични емисии, вибрации и удар от гледна точка на техническото състояние/качеството на машините и съоръженията, методи за измерване и оценяване на въздействието на шума, вибрациите и влиянието им върху човека и околната среда, както и методи за намаляване и защита от шум, вибрации и удари, чрез правилно конструиране, използване и контрол на машините и съоръженията. Акустични свойства на строителни материали и елементи на сгради

Област на действие на английски

Terminology, acoustic emission, mechanical vibration and shock measurement and assessment methods about machines and equipment technical condition/ quality, measurement and assessment methods of noise, vibration and shock human and environment impact and reducing and noise, vibration and shock defence methods by correct design, exploitation and control of machines and equipment performance. Acoustic properties of building materials and elements of buildings.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 159 - Активен

Антифони (Слухови предпазители)
Hearing protectors

CEN/TC 211 - Активен

Акустика
Acoustics

CEN/TC 231 - Активен

Механични вибрации и удар
Mechanical vibration and shock

ISO/TC 43 - Активен

Акустика
Acoustics

ISO/TC 108 - Активен

Механични вибрации, удар и мониторинг на състоянието
Mechanical vibration, shock and condition monitoring

ISO/TC 43/SC 1 - Активен

Шум
Noise

ISO/TC 43/SC 2 - Активен

Строителна акустика
Building acoustics

CEN/TC 126 - Активен

Акустични свойства на строителни елементи и на сгради
Acoustic properties of building elements and of buildings

CEN/SS S01 - Спрян

Акустична и звукова изолация
Acoustics and sound insulation