Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-80 Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите

Статус: Активен
Председател: Иван Костов
Секретар: Десислава Гуленова
Телефон: 02/81 74 581
Е-майл: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

Заглавие на български

Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите

Заглавие на английски

Electronic data interchange for administration, commerce and transport

Област на действие на български

Стандартизиране на процесите на управление на данни, свързани с електронния обмен за администрацията, търговията и при услугите. Стандартизиране на пощенски услуги и здравните записи в областта на информатиката за здравеопазването. Уеднаквяване на изискванията за провеждане на проучвания и социални изследвания

Област на действие на английски

Стандартизиране на процесите на управление на данни, свързани с електронния обмен за администрацията, търговията и при услугите. Стандартизиране на пощенски услуги и здравните записи, в областта на информатиката за здравеопазването. Уеднаквяване на изискванията за провеждане на проучвания и социални изследвания

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 251 - Активен

Информатика в здравеопазването
Health informatics

CEN/TC 331 - Активен

Пощенски услуги
Postal services

ISO/TC 154 - Активен

Процеси, елементи от данни и документи в търговията, индустрията и администрацията
Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration

ISO/TC 215 - Активен

Информатика в здравеопазването
Health informatics

ISO/TC 171 - Активен

Приложения за управление на документи
Document management applications

ISO/TC 225 - Активен

Проучвания на пазара, общественото мнение и проучвания в социалната сфера
Market, opinion and social research

ISO/TC 171/SC 1 - Активен

Качество, съхраняване и интегритет на информацията
Quality, preservation and integrity of information

ISO/TC 171/SC 2 - Активен

Файлови формати на документи, EDMS системи и достоверност на информацията
Document file formats, EDMS systems and authenticity of information

CEN/TC 440 - Активен

Електронни обществени поръчки
Electronic Public Procurement

CEN/TC 445 - Активен

Електронни бизнес процеси в застрахователната индустрия
Digital information Interchange in the Insurance Industry

CEN/TC 447 - Активен

Хоризинтални стандарти за предоставяне на услуги
Horizontal standards for the provision of services

CEN/WS BII3 - Спрян

Бизнес интерфейси за оперативна съвместимост за обществените поръчки в Европа – фаза 3
Business Interoperability Interfaces on public procurement in Europe phase 3

ISO/PC 294 - Активен

Насоки за ценообразуване
Guidance on unit pricing

ISO/PC 303 - Активен

Насоки за потребителите относно гаранции и гаранционни срокове
Guidelines on consumer warranties and guarantees

ISO/TC 321 - Активен

Осигуряване на трансакциите в електронната търговия
Transaction assurance in E-commerce

CEN/TC 461 - Активен

Обществени поръчки
Public Procurement