Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПТК-7 Стъкло и керамика

Статус: Активен
Председател: проф. Стоян Джамбазов
Секретар: Боряна Михайлова
Телефон: 02/81 74 570
Е-майл: boriana.mihaylova@bds-bg.org

Заглавие на български

Стъкло и керамика

Заглавие на английски

Ceramic and glass

Област на действие на български

Стандартизация в областта на стъкло за строителството, керамични плочки, санитарна керамика, домакински стъкла, домакински порцелан, лабораторни стъклени изделия, техническа керамика, каменинови изделия, огнеупорни продукти и материали, изолационни огнеупорни продукти и керамични влакна; класификация, методи за изпитване, химичен анализ, вземане на проби от огнеупорни продукти и материали, плътни фасонни огнеупорни продукти, нефасонни огнеупорни продукти, изолационни огнеупорни продукти и керамични влакна

Област на действие на английски

Standardization in the field of glass for construction, ceramic tiles, sanitary ceramics, household glass, household ware, laboratory glassware, technical ceramics, stoneware, refractory products and materials, insulating refractory products, ceramic fiber classification, test methods, chemical analysis, sampling products and refractory materials, dense shaped refractory products nefasonni refractory products, insulating refractories and ceramic fibers

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 67 - Активен

Керамични плочки
Ceramic tiles

CEN/TC 129 - Активен

Стъкло за строителството
Glass in building

CEN/TC 163 - Активен

Оборудване за санитарни възли
Sanitary appliances

CEN/TC 184 - Активен

Усъвършенствана техническа керамика
Advanced technical ceramics

CEN/TC 187 - Активен

Огнеупорни продукти и материали
Refractory products and materials

CEN/TC 332 - Активен

Лабораторно оборудване
Laboratory equipment

ISO/TC 33 - Активен

Огнеупори
Refractories

ISO/TC 160 - Активен

Стъкло за строителството
Glass in building

ISO/TC 166 - Активен

Керамични, стъклени и стъклено-керамични съдове в контакт с храни
Ceramic ware, glassware and glass ceramic ware in contact with food

CEN/SS I06 - Разпуснат

Съдове под налягане
Pressure vessels

CEN/TC 194 - Активен

Домакински принадлежности в контакт с хранителни продукти
Utensils in contact with food

ISO/TC 160/SC 1 - Активен

Продукти
Product considerations

ISO/TC 160/SC 2 - Активен

Употреба
Use considerations

ISO/TC 22/SC 35 - Активен

Осветление и видимост
Lighting and visibility