Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПТК-75 Електромагнитна съвместимост

Статус: Активен
Председател: Йордан Стоянов Арабаджийски
Секретар: инж. Сийка Златанова
Телефон: 02/81 74 559
Е-майл: Siika.Zlatanova@bds-bg.org

Заглавие на български

Електромагнитна съвместимост

Заглавие на английски

Electromagnetic compatibility

Област на действие на български

Стандарти в областта на електромагнитната съвместимост и методите за оценяване на въздействието на електричните, магнитните и електромагнитните полета

Област на действие на английски

Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/TC 106X - Активен

Електромагнитни полета в околната среда на човека
Electromagnetic fields in the human environment

CLC/TC 210 - Активен

Електромагнитна съвместимост
Electromagnetic Compatibility (EMC)

IEC/TC 77/SC 77A

Нискочестотни явления
EMC - Low frequency phenomena

IEC/TC 77/SC 77B

Високочестотни явления
High frequency phenomena

IEC/TC 77/SC 77C

Високоенергийни преходни процеси
High power transient phenomena

IEC/TC 106

Методи за измерване на електрически и магнитни полета свързани с облъчване на хора
Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure

IEC/TC 77

Електромагнитна съвместимост
Electromagnetic compatibility

CLC/ETSI/JWG EMC - Спрян

ЕМС на кондуктивни преноскни мрежи
CENELEC/ETSI EMC conducted transmission networks