Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.ТК-73 Опаковки, палети, контейнери, целулоза, хартия и картон

Статус: Активен
Председател: доц.д-р инж. Веска Лашева
Секретар: инж. Зорка Кочопулу
Телефон: 02/81 74 590
Е-майл: Zorka.Kotchopoulou@bds-bg.org

Заглавие на български

Опаковки, палети, контейнери, целулоза, хартия и картон

Заглавие на английски

Packaging, pallets, containers, pulps, paper and board

Област на действие на български

Опаковки, опаковане, стъклени опаковки, пластмасови опаковки, опаковки от дървесина, опаковки от хартия и картон, метални опаковки, текстилни опаковки, комбинирани опаковки, опаковки от комбинирани материали, спомагателни опаковъчни средства, маркировка, влакнести полуфабрикати, хартия и картон

Област на действие на английски

Packaging and packing, glass packaging, plastic packaging, packaging from wood, packaging from paper and board, metals packaging, textiles packaging, combined packaging and packaging from material combined, packaging accessory means, marking, pulps, paper and board

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 119 - Активен

Сменяеми контейнери за комбиниран транспорт
Intermodal Loading Units and Cargo Securing (ILUCS)

CEN/TC 183 - Активен

Управление на отпадъци
Waste management

CEN/TC 253 - Спрян

Самозалепващи ленти
Self adhesive tapes

CEN/TC 261 - Активен

Опаковане
Packaging

CEN/TC 265 - Активен

Метални цистерни за съхранение на течности
Metallic tanks for the storage of liquids

CEN/TC 280 - Спрян

Контейнери за воден (морски) транспорт
Offshore containers

CEN/TC 296 - Активен

Цистерни за превоз на опасни товари
Tanks for the transport of dangerous goods

CEN/TC 344 - Активен

Стоманени статични системи за съхранение
Steel static storage systems

ISO/TC 51 - Активен

Палети за манипулиране на стоки по метода на пакетиране
Pallets for unit load method of materials handling

ISO/TC 63 - Активен

Стъклени опаковки
Glass containers

ISO/TC 104 - Активен

Товарни контейнери
Freight containers

ISO/TC 122 - Активен

Опаковане
Packaging

ISO/TC 52 - Активен

Тънкостенни метални опаковки
Light gauge metal containers

ISO/TC 6 - Активен

Хартия, картон и влакнести полуфабрикати
Paper, board and pulps

CEN/TC 172 - Активен

Влакнести полуфабрикати, хартия и картон
Pulp, paper and board

ISO/TC 6/SC 2 - Активен

Методи за изпитване и спецификации за качество на хартия и картон
Test methods and quality specifications for paper and board

ISO/TC 104/SC 1 - Активен

Контейнери за обща употреба
General purpose containers

ISO/TC 104/SC 2 - Активен

Контейнери за специфична употреба
Specific purpose containers

ISO/TC 104/SC 4 - Активен

Идентификация и комуникация
Identification and communication

ISO/TC 122/SC 3 - Активен

Технически характеристики и изпитвания за измерване при опаковане, опаковки и единици товари (според изискванията на ISO/TC 122)
Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads (as required by ISO/TC 122)

CEN/TC 120 - Разпуснат

Торби за транспортиране на храни за помощи
Sacks for the transport of food aid

CEN/TC 368 - Активен

Идентификация на продукти
Product Identification