Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”ТК-72 Електрически апарати за ниско напрежение

Статус: Активен
Председател: проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев
Секретар: инж. Мария Мазгарева
Телефон: 02/81 74 551
Е-майл: Mariya.Mazgareva@bds-bg.org

Заглавие на български

Електрически апарати за ниско напрежение

Заглавие на английски

Electrical low voltage supply devices

Област на действие на български

Стандарти в областта на комутационни апарати за ниско напрежение, комплектни комутационни устройства за ниско напрежение, защитни устройства за ниско напрежение, автоматични прекъсвачи и подобни апарати за битово, използване, предпазители за ниско напрежение и миниатюрни предпазители, устройства за защита срещу краткотрайни пренапрежения за битови и подобни приложения. Квалификация на електрически инсталационни контактори. Координация на изолацията на съоръжения за ниско напрежение. Безопасност на машини и защитни съоръжения. Условия на околната среда и методи за изпитване

Област на действие на английски

Low-voltage switchgear and controlgear including dimensional standardization, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies, Low voltage surge protective devices, Low-voltage fuses, Miniature fuses, Temporary overvoltage protection devices for household and similar applications, Qualification of electrical installation contractors, Insulation co-ordination for low-voltage equipment, Safety of machinery and protective equipment, Environmental conditions, Classification and methods of test

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SR 104 - Активен

Условия на околната среда, класификация и методи за изпитване
Environmental conditions, classification and methods of test

CLC/SR 109 - Активен

Координация на изолацията на устройства за ниско напрежение
Insulation co-ordination for low-voltage equipment

CLC/SR 32B - Активен

Предпазители за ниско напрежение
Low-voltage fuses

CLC/SR 32C - Активен

Миниатюрни предпазители
Miniature fuses

CLC/TC 121A - Активен

Комутационни апарати за ниско напрежение
Low-voltage switchgear and controlgear

CLC/TC 23E - Активен

Автоматични прекъсвачи и подобни устройства за битово и подобно приложение
Circuit breakers and similar devices for household and similar applications

CLC/TC 37A - Активен

Апарати за ниско напрежение за защита срещу отскоци на напрежението
Low voltage surge protective devices

CLC/TC 44X - Активен

Безопасност на машини: електротехнически аспекти
Safety of machinery: electrotechnical aspects

IEC/TC 121/SC 121A

Комутационни апарати за ниско напрежение
Low-voltage switchgear and controlgear

IEC/TC 23/SC 23E

Автоматични прекъсвачи и подобни устройства за битово и подобно приложение
Circuit-breakers and similar equipment for household use

IEC/TC 32/SC 32B

Предпазители за ниско напрежение
Low-voltage fuses

IEC/TC 32/SC 32C

Миниатюрни предпазители
Miniature fuses

IEC/TC 37/SC 37A

Апарати за ниско напрежение за защита срещу отскоци на напрежението
Low-voltage surge protective devices

IEC/TC 44

Безопасност на машини: електротехнически аспекти
Safety of machinery - Electrotechnical aspects

IEC/TC 104

Условия на околната среда, класификация и методи за изпитване
Environmental conditions, classification and methods of test

IEC/TC 109

Координация на изолацията на устройства за ниско напрежение
Insulation co-ordination for low-voltage equipment

CLC/SR 32 - Активен

Предпазители
Fuses

IEC/TC 32

Предпазители
Fuses

IEC/TC 121/SC 121B

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

CLC/SR 121B - Активен

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

CLC/SR 70 - Активен

Степени на защита, осигурена от обвивките
Degrees of protection provided by enclosures

CLC/SR 121 - Активен

Комутационни апарати и комплектни комутационни устройства за ниско напрежение
Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage

IEC/TC 121

Комутационни апарати и комплектни комутационни устройства за ниско напрежение
Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage

CLC/SR 37B - Активен

Компоненти за защита срещу отскоци на ниското напражение
Components for low-voltage surge protection