Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-71 Ядрена енергия

Статус: Активен
Председател: физ. Венцислав Гергинов
Секретар: Венцислав Костов
Телефон: 02/81 74 558
Е-майл: vencislav.kostov@bds-bg.org

Заглавие на български

Ядрена енергия

Заглавие на английски

Nuclear energy

Област на действие на български

Ядрена апаратура, управление и контрол на ядрени дейности, апаратура за радиационна защита, ядрено-горивна технология и реакторна технология

Област на действие на английски

Nuclear instrumentation, control of nuclear facilities, radiation protection instrumentation, nuclear fuel technology and reactor technology

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SR 45 - Активен

Ядрена апаратура
Nuclear instrumentation

IEC/TC 45

Ядрена апаратура
Nuclear instrumentation

CLC/TC 45B - Активен

Апаратура за ядрена защита
Radiation protection instrumentation

CLC/TC 45AX - Активен

Апаратура и управление на електрически захранващи системи за ядрени дейности
Instrumentation, control and electrical power systems of nuclear facilities

ISO/TC 85/SC 2 - Активен

Радиационна защита
Radiological protection

ISO/TC 85/SC 5 - Активен

Ядрени съоръжения, процеси и технологии
Nuclear installations, processes and technologies

ISO/TC 85/SC 6 - Активен

Технология на работа на реактора
Reactor technology

ISO/TC 85 - Активен

Ядрена енергия, ядрени технологии и радиационна защита
Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection

CEN/TC 430 - Активен

Ядрена енергия, ядрени технологии и радиационна защита
Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection