Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-70 Железопътен транспорт

Статус: Активен
Председател: проф. Стойо Петков Тодоров
Секретар: инж. Дора Танчева
Телефон: 02/81 74 587
Е-майл: Dora.Tancheva@bds-bg.org

Заглавие на български

Железопътен транспорт

Заглавие на английски

Railway transport

Област на действие на български

Стандарти в областта на железопътната инфраструктура и дейностите, свързани с нейната експлоатация; пътнически, товарни и комбинирани превози; подвижен железопътен състав, трамваен и метрополитенов състав и предназначените за тях детайли, възли и системи

Област на действие на английски

Standards in the field of rail infrastructure and activities related to its service use; passenger, freight and combined transport; rolling stock, trams and metropolitan railway and intended for them parts, assemblies and systems

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 256 - Активен

Железопътна техника
Railway applications

CLC/SC 9XA - Активен

Системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни
Communication, signalling and processing systems

CLC/SC 9XB - Активен

Електромеханични материали за подвижен състав
Electrical, electronic and electromechanical material on board rolling stock, including associated software

CLC/SC 9XC - Активен

Електроснабдяване и заземяване на оборудването за обществен транспорт и спомагателна апаратура (Стационарни инсталации)
Electric supply and earthing systems for public transport equipment and ancillary apparatus (Fixed installations)

CLC/TC 9X - Активен

Електрическа и електронна техника за железопътен транспорт
Electrical and electronic applications for railways

CEN/CLC/WG FPR - Спрян

Противопожарна защита на железопътна техника
Fire protection for railway applications

IEC/TC 9

Електрически съоръжения за железопътeн транспорт
Electrical equipment and systems for railways

CEN/CLC/WG FPR - Спрян

Противопожарна защита на железопътна техника
Fire protection for railway applications