Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-6 Битови електрически уреди

Статус: Активен
Председател: Николай Попов
Секретар: инж. Розалина Халаджова
Телефон: 02/81 74 565
Е-майл: Rozalina.Haladzhova@bds-bg.org

Заглавие на български

Битови електрически уреди

Заглавие на английски

Household electrical appliances

Област на действие на български

Стандарти в областта на безопасност и работни характеристики на битови и подобни електроуреди, автоматични устройства за управление на битови електроуреди и изпитване на пожарна опасност

Област на действие на английски

Standards dealing with safety requirements and performance for electrical appliances for household and similar purposes, automatic controls and fire hazard testing

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SR 89 - Активен

Изпитване на опасност от пожар
Fire hazard testing

CLC/TC 59X - Активен

Характеристики на битови електроуреди
Performance of household and similar electrical appliances

CLC/TC 61 - Активен

Безопасност на битови и подобни електрически уреди
Safety of household and similar electrical appliances

CLC/TC 72 - Активен

Автоматични управляващи устройства за битова употреба
Automatic electrical controls

IEC/TC 59/SC 59A

Електрически миялни машини
Electric dishwashers

IEC/TC 59/SC 59C

Нагревателни уреди
Electrical heating appliances for household and similar purposes

IEC/TC 59/SC 59D

Битови уреди за пране
Performance of household and similar electrical laundry appliances

IEC/TC 59/SC 59K

Характеристики битови и подобни готварски уреди
Performance of household and similar electrical cooking appliances

IEC/TC 59/SC 59F

Уреди за почистване на повърхности
Surface cleaning appliances

IEC/TC 59/SC 59L

Малки битови уреди
Small household appliances

IEC/TC 61/SC 61B

Безопасност на микровълнови битови и търговски електрически уреди
Safety of microwave appliances for household and commercial use

IEC/TC 61/SC 61C

Безопасност на хладилни битови и търговски електрически уреди
Safety of refrigeration appliances for household and commercial use

IEC/TC 61/SC 61D

Устройства за вентилация с битово и подобно предназначение
Appliances for air-conditioning for household and similar purposes

IEC/TC 61/SC 61E

Безопасност на електрически търговски съоръжения за обслужване
Safety of electrical commercial catering equipment

IEC/TC 61/SC 61H

Безопасност на електрически уреди за селското стопанство
Safety of electrically-operated farm appliances

IEC/TC 61/SC 61J

Електрически уреди за почистване за търговски цели
Electrical motor-operated cleaning appliances for commercial use

IEC/TC 59

Характеристики на битови и подобни електроуреди
Performance of household and similar electrical appliances

IEC/TC 61

Безопасност на битови и подобни електроуреди
Safety of household and similar electrical appliances

IEC/TC 72

Автоматични управляващи устройства
Automatic electrical controls

IEC/TC 89

Изпитване на опасност от пожар
Fire hazard testing

CLC/BTWG 101-5 - Спрян

Приложимост и безопасност на електрически продукти, отнасящи се за хора със специални нужди
Usability and safety of electrical products with reference to people with special needs

CLC/SR 59F - Спрян


Floor treatment appliances