Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-67 Нефтопродукти и смазочни материали

Статус: Активен
Председател: инж. Нина Хаджийска
Секретар: инж. Лилия Костова
Телефон: 02/8174544
Е-майл: Lilia.Kostova@bds-bg.org

Заглавие на български

Нефтопродукти и смазочни материали

Заглавие на английски

Petroleum products and lubricants

Област на действие на български

Нефт, течни горива, втечнени нефтени газове, специални бензини, означение на горивата, минерални и синтетични масла, парафини, битуми, смазочни материали, специални охладителни течности, присадки

Област на действие на английски

Petroleum, liquid fuels, liquefied petroleum gases, special-boiling-point, fuel labelling, mineral and synthetic oils, paraffin waxes, bitumen, lubricants, special cooling liquids, additives

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 19 - Активен

Газообразни и течни горива, смазочни материали и сродни продукти от нефтен, синтетичен и биологичен произход
Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin.

CEN/TC 336 - Активен

Битумни свързващи вещества
Bituminous binders

CLC/SR 10 - Активен

Течности за приложение в електротехниката
Fluids for electrotechnical applications

ISO/TC 28 - Активен

Нефтопродукти и сродни продукти, горива и смазочни материали от природни и синтетични източници
Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources

ISO/TC 28/SC 7 - Активен

Течни биогорива
Liquid Biofuels

CLC/TC 10 - Спрян

Течности за приложение в електротехниката
Fluids for electrotechnical applications

CEN/TC 441 - Активен

Означение на горивата
Fuel labelling

IEC/TC 10

Течности за приложение в електротехниката
Fluids for electrotechnical applications