Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-61 Изолации на сгради и строителни съоръжения

Статус: Активен
Председател: инж. Татяна Червенкова
Секретар: инж. Калин Биков
Телефон: 02/ 81 74 595
Е-майл: kalin.bikov@bds-bg.org

Заглавие на български

Изолации на сгради и строителни съоръжения

Заглавие на английски

Insulations of buildings and civil engineering structures

Област на действие на български

Стандарти в областта на топлоизолационни, звукоизолационни и хидроизолационни покривни материали и продукти, прилагани в строителството, подови замазки, положени на място, дебелослойни покрития от полимерно модифицирани битуми за хидроизолация. Термини и определения, изисквания и методи за изпитване.

Област на действие на английски

Standards in the field of thermal performance of buildings and building components, flexible sheets for waterproofing, floor screeds and in situ floorings in building constructions, thick synthetic modified bitumous coating masses - Definitions and requirements/Test methods.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 88 - Активен

Топлоизолационни материали и продукти
Thermal insulating materials and products

CEN/TC 89 - Активен

Топлоизолационни характеристики на сгради и техните елементи
Thermal performance of buildings and building components

CEN/TC 128 - Активен

Покривни продукти за прекъснато полагане и продукти за облицовка на стени
Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding

CEN/TC 254 - Активен

Огъваеми хидроизолационни мушами
Flexible sheets for waterproofing

CEN/TC 303 - Активен

Подови замазки и материали за тях
Floor screeds and screed materials

CEN/TC 314 - Разпуснат

Асфалтов кит за хидроизолации
Mastic asphalt for waterproofing

CEN/TC 323 - Разпуснат

Повдигнати подове
Raised access floors

CEN/SS B02 - Активен

Конструкции
Structures

CEN/TC 349 - Активен

Уплътнения за съединения в строителни конструкции
Sealants for joints in building construction

CEN/SS B09 - Активен

Директива за енергийни характеристики на сгради (EPBD)
Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

CEN/TC 361 - Активен

Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация. Определения/изисквания и методи за изпитване
Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Definitions/requirements and test methods

CEN/TC 371 - Активен

Проектна група - Енергийни характеристики на сгради
Energy Performance of Buildings project group

ISO/TC 163 - Активен

Топлоизолациoнни характеристики и използване на енергията в застроена среда
Thermal performance and energy use in the built environment

ISO/TC 205 - Активен

Проектиране на жилищна среда
Building environment design

ISO/TC 163/SC 1 - Активен

Методи за изпитване и измерване
Test and measurement methods

ISO/TC 163/SC 2 - Активен

Методи за изчисляване
Calculation methods

ISO/TC 163/SC 3 - Активен

Топлоизолационни продукти
Thermal insulation products, components and systems