Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-58 Кабелни изделия

Статус: Активен
Председател: инж. Вася Чипилова
Секретар: инж. Виолетка Георгиева
Телефон: 02/81 74 566
Е-майл: Violetka.Georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Кабелни изделия

Заглавие на английски

Cables

Област на действие на български

Стандарти в областта на: неизолирани проводници, силови и контролни кабели, съобщителни кабели, радиочестотни кабели, оптични кабели, инсталационни проводници, емайлирани и намотъчни проводници, кабелна арматура, методи за изпитване, материали и елементи за кабелни изделия

Област на действие на английски

Standards in next scope: uninsulated cables, power and control cables, communication cables, radiofrequency cables, optic cables, installation wires, winding wires, cables accessories, test methods, compounds and elements for cables products

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SC 46XA - Активен

Коаксиални кабели
Coaxial cables

CLC/SC 46XC - Активен

Многожилни, многочифтови и с четворки съобщителни кабели за предаване на данни
Multicore, multipair and quad data communication cables

CLC/SR 46C - Спрян

Проводници и симетрични кабели
Wires and symmetric cables

CLC/SR 7 - Спрян

Проводници за въздушни електрически линии
Overhead electrical conductors

CLC/TC 20 - Активен

Електрически кабели
Electric cables

CLC/BTTF 129-1 - Активен

Проводници от термоустойчиви алуминиеви сплави за въздушни линии
Thermal resistant aluminium alloy wire for overhead line conductor

CLC/TC 46X - Активен

Съобщителни кабели
Communication cables

CLC/TC 55 - Активен

Намотъчни проводници
Winding wires

CLC/BTTF 129-2 - Спрян

Комплекти шнурове и такива за взаимосвързвания
Cords sets and interconnection cord sets - Part 2: Multiple distribution sets with appliance couplers (MDACs)

CLC/BTTF 132-1 - Активен

Алуминиеви проводници със стоманена носеща сърцевина за въздушни електрически линии
Aluminium conductors steel supported (ACSS type) for overhead electrical lines

IEC/TC 46/SC 46A

Коаксиални кабели
Coaxial cables

IEC/TC 46/SC 46C

Проводници и симетрични кабели
Wires and symmetric cables

IEC/TC 20

Електрически кабели
Electric cables

IEC/TC 46

Кабели, проводници, вълноводи, радиочестотни съединители и принадлежности за съобщения и сигнализация
Cables, wires, waveguides, RF connectors, RF and microwave passive components and accessories

IEC/TC 55

Намотъчни проводници
Winding wires

IEC/TC 7

Проводници за въздушни електрически линии
Overhead electrical conductors

CLC/TC 7X - Активен

Проводници за въздушни електрически линии
Overhead electrical conductors

CLC/BTTF 129-1 - Активен

Проводници от термоустойчиви алуминиеви сплави за въздушни линии
Thermal resistant aluminium alloy wire for overhead line conductor