Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-55 Руди и скални материали

Статус: Активен
Председател: инж. Румянка Кръстева Недкова
Секретар: инж. Елена Георгиева
Телефон: 02/81 74 594
Е-майл: Elena.Georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Руди и скални материали

Заглавие на английски

Ores and rock materials

Област на действие на български

Стандартизация в областта на руди, концентрати и скални материали и изделия, включително терминология, методи за вземане на проби, химични и физико-химични методи за изпитване, сита, ситов анализ и определяне на геометрични характеристики – зърнометричен състав

Област на действие на английски

Standardization in the field of ores, concentrates and rock materials and products, including terminology, methods of sampling, physical and physicochemical methods of testing, sieves, sieve analysis and determination of geometric characteristics - granulometric composition

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 178 - Активен

Елементи за павиране и бордюри
Paving units and kerbs

CEN/TC 246 - Активен

Естествени скални материали
Natural stones

CEN/TC 341 - Активен

Геотехнически изследвания и изпитвания
Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 24 - Активен

Характеризиране на частиците, включително пресяване
Particle characterization including sieving

ISO/TC 82 - Активен

Минно дело
Mining

ISO/TC 102 - Активен

Желязна руда и директно редуцирано желязо
Iron ore and direct reduced iron

ISO/TC 183 - Активен

Медни, оловни, цинкови и никелови руди и концентрати
Copper, lead, zinc and nickel ores and concentrates

ISO/TC 182 - Активен

Геотехника
Geotechnics

ISO/TC 24/SC 4 - Активен

Основни характеристики на частиците
Particle characterization

ISO/TC 24/SC 8 - Активен

Изпитвателни сита, пресяване и промишлени филтри
Test sieves, sieving and industrial screens

ISO/TC 102/SC 1 - Активен

Вземане на проби
Sampling

ISO/TC 102/SC 2 - Активен

Химични анализи
Chemical analysis

ISO/TC 102/SC 3 - Активен

Физични изпитвания
Physical testing

ISO/TC 319 - Активен

Карст
Karst