Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-54 Осветителна техника и електроинсталационни изделия

Статус: Активен
Председател: инж. Мони Монев
Секретар: инж. Десислава Божкова
Телефон: 02/ 81 74 557
Е-майл: desislava.bozhkova@bds-bg.org

Заглавие на български

Осветителна техника и електроинсталационни изделия

Заглавие на английски

Lighting equipment

Област на действие на български

Стандарти в областта на нормиране на осветлението и методи за определяне на характеристиките му, електрически източници на светлина, осветители, пускорегулираща апаратура, цокли и фасунги за източници на светлина, електроинсталационни изделия

Област на действие на английски

Standards in the scope of determination the level of lighting and methods for assessment of its performances, electrical sources of lighting, luminaires, lamp controlgear, caps and sockets for sources of lighting, accessories for electrical installations

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 169 - Активен

Светлина и осветление
Light and lighting

CLC/SR 23 - Активен

Eлектричиски принадлежности
Electrical accessories

CLC/TC 23BX - Активен

Ключове, кутии и обвивки за битови и подобни цели, постояннотокови щепсели и щепселни кутии и щепсели и щепселни кутии за зареждане на електрически превозни средства, включително техните съединители
Switches, boxes and enclosures for household and similar purposes, plugs and socket outlet for D.C.

CLC/SR 23G - Активен

Щепселни съединения за уреди
Appliance couplers

CLC/SR 23J - Активен

Ключове за електрически уреди
Switches for appliances

CLC/TC 34Z - Спрян

Осветители и устройства към тях
Luminaires and associated equipment

IEC/TC 23

Eлектрически принадлежности
Electrical accessories

IEC/TC 23/SC 23B

Щепселни съединения и превключватели
Plugs, socket-outlets and switches

IEC/TC 23/SC 23F

Устройства за свързване
Connecting devices

IEC/TC 23/SC 23G

Щепселни съединения за уреди
Appliance couplers

IEC/TC 23/SC 23J

Превключватели за уреди
Switches for appliances

IEC/TC 34/SC 34A

Лампи
Electric light sources

IEC/TC 34/SC 34B

Цокли и фасунги на лампи
Lamp caps and holders

IEC/TC 34/SC 34C

Приспособления за лампи
Auxiliaries for lamps

IEC/TC 34/SC 34D

Осветители
Luminaires

IEC/TC 23/SC 23C

Системи за щепсели и щепселни съединения с широко приложение
World-wide plug and socket-outlet systems

IEC/TC 23/SC 23H

Щепселни съединения за промишлени и подобни приложения, както и за електрически пътни превозни средства
Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and for Electric Vehicles

IEC/TC 34

Лампи и устройства към тях
Lighting

CLC/SR 23H - Спрян

Промишлени щепсели и щепселни кутии
Industrial plugs and socket-outlets

CLC/TC 34A - Спрян

Лампи
Lamps

CLC/BTTF 142-1 - Спрян

Изисквания за студени катоди при ниско напрежение и светодиодни инсталации
Product requirements for low voltage cold cathode and LED installations

CLC/SR 23B - Активен

Щепсели, щепселни кутии и ключове
Plugs, socket-outlets and switches

CLC/SR 34C - Спрян

Принадлежности за лампи
Auxiliaries for lamps

CLC/TC 23H - Активен

Щепсели, щепселни кутии и съединители за промишлени и подобни приложения, и за електромобили
Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and for Electric Vehicles

CLC/TC 34 - Активен

Лампи и свързани с тях принадлежности
Lamps and related equipment