Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-52 Безопасност на машини и съоръжения

Статус: Активен
Председател: ас.д-р инж. Калин Йорданов Чучуганов
Секретар: инж. Гергана Петкова Илиева
Телефон: 02/81 74 567
Е-майл: gergana.ilieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Безопасност на машини и съоръжения

Заглавие на английски

Safety of machinery

Област на действие на български

Стандарти в областта на машини и съоръжения. Безопасност. Стандарти за терминология, основни понятия, принципи за проектиране и общи аспекти, които могат да се приложат за всички машини. Стандарти за безопасност на металообработващи, дървообработващи машини, преси за балиране, машини за каучук и пластмаси и опаковъчни машини. Стандарти за машини за усъвършенствани производствени технологии и тяхното приложение.

Област на действие на английски

Standards for safety of machinery and equipment. Safety. Standards for terminology, basic concepts, principles for design and general aspects that can be applied to all machines. Standards for safety of metalworking machinery, woodworking machinery, baling presses, plastics and rubber machines; packaging machines. Standards for advanced automation technologies and their applications

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 114 - Активен

Безопасност на машините
Safety of machinery

CEN/TC 142 - Активен

Дървообработващи машини. Безопасност
Woodworking machines - Safety

CEN/TC 143 - Активен

Металообработващи машини. Безопасност
Machine tools - Safety

ISO/TC 39 - Активен

Инструментални машини
Machine tools

ISO/TC 199 - Активен

Безопасност на машините
Safety of machinery

ISO/TC 39/SC 2 - Активен

Условия за изпитванe на металорежещи машини
Test conditions for metal cutting machine tools

ISO/TC 39/SC 4 - Активен

Дървообработващи машини
Woodworking machines

ISO/TC 39/SC 6 - Активен

Шум от инструментални машини
Noise of machine tools

ISO/TC 39/SC 8 - Активен

Шпиндели (вретена) и патронници за захващане в процеса на работа
Work holding spindles and chucks

CEN/TC 397 - Активен

Преси за балиране. Изисквания за безопасност
Baling presses - Safety requirements

CEN/TC 145 - Активен

Машини за каучук и пластмаси
Plastics and rubber machines

CEN/TC 146 - Активен

Опаковъчни машини. Безопасност
Packaging machines - Safety

CEN/TC 310 - Активен

Усъвършенствани производствени технологии и тяхното приложение
Advanced automation technologies and their applications