Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-50 Лични предпазни средства

Статус: Активен
Председател: Вержиния Грозданова
Секретар: инж. Диана Иванова
Телефон: 02/81 74 577
Е-майл: Diana.Ivanova@bds-bg.org

Заглавие на български

Лични предпазни средства

Заглавие на английски

Personal protective equipment

Област на действие на български

Стандарти в областта на личните предпазни средства

Област на действие на английски

Standards in the field of personal protective equipment

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 79 - Активен

Средства за защита на дихателните органи
Respiratory protective devices

CEN/TC 85 - Активен

Средства за защита на очите
Eye protective equipment

CEN/TC 158 - Активен

Екипировка за предпазване на главата
Head protection

CEN/TC 160 - Активен

Защита срещу падане от високо, включително и работни колани
Protection against falls from height including working belts

CEN/TC 161 - Активен

Екипировка за защита на стъпалата и краката
Foot and leg protectors

CEN/TC 162 - Активен

Защитно облекло, включително и защита на ръцете и раменете
Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

ISO/TC 94 - Активен

Средства за индивидуална защита. Защитно облекло и оборудване
Personal safety -- Personal protective equipment

ISO/TC 94/SC 1 - Активен

Защита на главата
Head protection

ISO/TC 94/SC 6 - Активен

Защита на очите и лицето
Eye and face protection

CEN/TC 462 - Активен

Регулирани химикали в продуктите
Regulated chemicals in products