Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-49 Електрически уредби за ниско напрежение

Статус: Активен
Председател: ст.н.с. инж. Любомир Грънчаров
Секретар: инж. Мария Мазгарева
Телефон: 02/81 74 551
Е-майл: Mariya.Mazgareva@bds-bg.org

Заглавие на български

Електрически уредби за ниско напрежение

Заглавие на английски

Low-voltage electrical installations

Област на действие на български

Стандарти в областта на електрически уредби в сгради, комплекси от сгради и прилежащите им територии за ниско напрежение и тяхната енергийна ефективност; за защита срещу поражения от електрически ток и за защита срещу поражения от топлинни ефекти; кабелни системи за електрически инсталации; изработване на електрически инсталации; мълниезащита на сгради и външни съоръжения; електромобили, зарядни станции за тях и приспособления за зареждане.

Област на действие на английски

Electrical installations and protection against electric shock; Cable management; Operation of electrical installations; Lightning protection; electric vehicle, charging station for electric vehicle and charging accessories

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/BTTF 62-3 - Активен

Изработване на електрически инсталации
Operation of electrical installations

CLC/TC 64 - Активен

Електрически уредби и защита срещу поражения от електрически ток
Electrical installations and protection against electric shock

CLC/TC 81X - Активен

Мълниезащита
Lightning protection

CLC/TC 213 - Активен

Системи за управление на кабели
Cable management systems

IEC/TC 23/SC 23A

Системи за управление на кабели
Cable management systems

IEC/TC 64

Електрически уредби в сгради и защита срещу поражения от електрически ток
Electrical installations and protection against electric shock

IEC/TC 81

Мълниезащита
Lightning protection

IEC/TC 69

Пътни превозни средства с електрическо задвижване и електрокари
Electrical power/energy transfer systems for electrically propelled road vehicles and industrial trucks

CLC/TC 69X - Активен

Електрически системи за пътни превозни средства с електрическо задвижване
Electrical systems for electric road vehicles

CLC/SR 18A - Активен

Електрически кабели за кораби и подвижни и неподвижни единици на брега
Electric cables for ships and mobile and fixed offshore units

CLC/TC 18X - Активен

Електрически уредби за кораби и подвижни и неподвижни единици на брега
Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units

IEC/TC 18

Електрически уредби за кораби и подвижни и неподвижни единици на брега
Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units

CLC/BTTF 52-3 - Спрян

Миниатюрни съединители в автомобили
Miniature connecting devices in cars