Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-47 Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения

Статус: Активен
Председател: Михаил Недялков
Секретар: инж. Мария Геновска
Телефон: 02/81 74 560
Е-майл: Mariya.Genovska@bds-bg.org

Заглавие на български

Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения

Заглавие на английски

Radio communication systems and radio equipments

Област на действие на български

Стандарти в областта на всички радиосъоръжения, вкл. радиосистеми за връзка с подвижни обекти, системи за телевизионно разпръскване (вкл. студийна, преносна, предавателна и приемна техника), наземни станции за спътникова връзка, потребителски устройства за развлечение и информация, електроакустика и звукозапис, аудио, видео и мултимедийни системи и устройства

Област на действие на английски

Standards in the field of all radio communication systems and radio equipment, including radio communication systems, cable networks for television signals, sound signals and interactive services, satelite communication systems, consumer equipment for entertainment and information, electroacoustics, audio, video and multimedia systems and equipment

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SR 100 - Активен

Аудио, видео и мултимедийни системи и устройства
Audio, video and multimedia systems and equipment

CLC/SR 102 - Спрян

Съоръжения използвани в радиосъобщенията за подвижни станции и сателитни съобщителни системи
Equipment used in radio communications for mobile services and satellite communication systems

CLC/SR 103 - Активен

Предавателни устройства за радиосъобщения
Transmitting equipment for radiocommunication

CLC/SR 110 - Активен

Устройства с плоски панелни дисплеи
Flat panel display devices

CLC/SR 29 - Активен

Електроакустика
Electroacoustics

CLC/SR 39 - Спрян

Електронно-лъчеви тръби
Electronic tubes

CLC/SR 46F - Активен

Радиочестотни и микровълнови пасивни елементи
RF and microwave passive components

CLC/TC 206 - Спрян

Потребителски устройства за развлечения и информация и свързани подсистеми
Consumer equipment for entertainment and information and related sub-systems

CLC/TC 209 - Активен

Кабелни системи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни връзки
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services

IEC/TC 46/SC 46F

Радиочестотни и микровълнови пасивни елементи
RF and microwave passive components

IEC/TC 100

Аудио, видео и мултимедийни системи и устройства
Audio, video and multimedia systems and equipment

IEC/TC 103

Предавателни устройства за радиосъобщения
Transmitting equipment for radiocommunication

IEC/TC 110

Устройства с плоски дисплеи
Electronic displays

IEC/TC 29

Електроакустика
Electroacoustics

CLC/TC 100X - Активен

Аудио, видео и мултимедийни системи и устройства и свързаните с тях подсистеми
Audio, video and multimedia systems and equipment and related sub-systems

CLC/SR 46 - Спрян

Кабели, проводници, вълноводи, радиочестотни съединители и принадлежности за съобщения и сигнализация
Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories

CLC/TC 210 - Активен

Електромагнитна съвместимост (EMC)
Electromagnetic Compatibility (EMC)

CEN/CLC/WS EGNOSDK - Спрян

CEN/CENELEC Работно споразумение на Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) за упълномощаване за етикетиране и SDK валидиране
CEN/CENELEC Workshop on EGNOS enabled labelling and SDK validation

CLC/SR 80 - Активен

Морска навигация и радиосъобщителни устройства и системи
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems

IEC/TC 80

Морска навигация и радиосъобщителни устройства и системи
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems

CLC/ETSI/JWG DD - Активен

Съвместна работна група на ETSI-CENELEC за Цифрово разделяне
ETSI-CENELEC Joint Working Group Digital Dividend

CLC/BTTF 157-1 - Активен

Алармени системи за общи извънредни ситуации насочени към обществото
Public address and general emergency alarm systems