Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”ТК-44 Текстил и облекло

Статус: Активен
Председател: проф. Христо Петров
Секретар: инж. Антоанета Калфина
Телефон: 02/81 74 597
Е-майл: Antoaneta.Kalfina@bds-bg.org

Заглавие на български

Текстил и облекло

Заглавие на английски

Textile and clothes

Област на действие на български

Стандартизация в областта на: текстилни суровини (влакна и коприни); платове (тъкани, плетени, нетъкани), текстилни подови покрития, системи за означаване размера на облекла; текстилни машини, шевни машини и съоръжения, машини за пране и химическо чистене; багрила; пух и перушина; геотекстил и подобни продукти

Област на действие на английски

Standards in field of: raw materials (yarns end silk); fabrics (knitted, woven and nonwoven); textile floor coverings; size designation of clothes; textile machinery]; sewing machines end equipments; machinery for dry-cleaning and industrial laundering; dyes; feather and down; geotextiles and geotextile-related products

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 189 - Активен

Геосинтетика
Geosynthetics

CEN/TC 214 - Активен

Текстилни машини и принадлежности
Textile machinery and accessories

CEN/TC 222 - Спрян

Перушина, пух и други пълнежни материали за изделия и готови изделия, пълни с перушина и пух
Feather and down as filling material for any article, as well as finished articles filled with feather and down

CEN/TC 248 - Активен

Текстил и текстилни изделия
Textiles and textile products

CEN/SS H10 - Активен

Шевни машини
Sewing machines

ISO/TC 38 - Активен

Текстил
Textiles

ISO/TC 133 - Активен

Системи за размерите на облеклото - означаване на размерите, методи за измерване на размерите и цифрови означения
Clothing sizing systems - size designation, size measurement methods and digital fittings

ISO/TC 221 - Активен

Геосинтетика
Geosynthetics

ISO/TC 38/SC 2 - Активен

Изпитвания за почистване, заключителна обработка и водоустойчивост
Cleansing, finishing and water resistance tests

ISO/TC 38/SC 20 - Suspended

Описание на тъкани
Fabric descriptions

CEN/TC 443 - Активен

Пух и перушина
Feather and down

ISO/TC 38/SC 1 - Активен

Изпитвания за цветен текстил и оцветители
Tests for coloured textiles and colorants

CEN/TC 134 - Активен

Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития
Resilient, textile and laminate floor coverings