Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”ТК-43 Хладилна и криогенна техника

Статус: Активен
Председател: Петър Василев
Секретар: Антоанета Константинова Божкова
Телефон: 02/8174 583
Е-майл: antoaneta.bozhkova@bds-bg.org

Заглавие на български

Хладилна и криогенна техника

Заглавие на английски

Refrigerating and cryogenic equipment

Област на действие на български

Стандарти в областта на: търговски и професионални хладилни уреди и системи, характеристики, топлообменници за хладилни машини, хладилни инсталации, термопомпи и устройства за климатизиране на въздуха, хладилни системи, техническа безопасност и изисквания за опазване на околната среда, хладилни компресори, криогенни (нискотемпературни) съдове под налягане, криогенна техника, хладилен транспорт, хладилна автоматика, арматура за хладилната и криогенната техника, хладилни и криогенни технологии, безопасност на търговски и професионални хладилни уреди и системи, характеристики, инсталации и системи, климатизатори, изсушители, моторкомпресори, хладилни, термопомпени и криогенни инсталации, изолирани транспортни средства за стоки, чувствителни към температура, с или без устройства за охлаждане и/или отопление

Област на действие на английски

Standards for: heat exchangers for refrigerating machines, refrigerating systems, safety and environmental requirements, heat pumps and air conditioning units, refrigerating compressors, cryogenic vessels, cryogenic technique, refrigerating transport, refrigerating automatics, armature for refrigerating and cryogenic systems, refrigerating and cryogenic technology, commercial and professional refrigerating appliance and systems, performance – safety, dehumidifiers, motorcompressors, refrigeration, heat pumps and cryogenic installations, insulated means of transport for temperature sensitive goods with or without cooling and/or heating device

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 44 - Активен

Търговски и професионални хладилни уреди и системи, характеристики и потребление на енергия
Commercial and Professional Refrigerating Appliances and Systems, Performance and Energy Consumption

CEN/TC 182 - Активен

Хладилни инсталации, безопасност и изисквания за опазване на околната среда
Refrigerating systems, safety and environmental requirements

CEN/TC 268 - Активен

Криогенни съдове и специални приложения на водородните технологии
Cryogenic vessels and specific hydrogen technologies applications

ISO/TC 86 - Активен

Охлаждане и климатизиране на въздух
Refrigeration and air-conditioning

ISO/TC 220 - Активен

Криогенни съдове
Cryogenic vessels

ISO/TC 86/SC 1 - Активен

Безопасност и изисквания за опазване на околната среда на хладилни системи
Safety and environmental requirements for refrigerating systems

ISO/TC 86/SC 4 - Активен

Изпитване и номинални параметри на хладилни компресори
Testing and rating of refrigerant compressors

ISO/TC 86/SC 6 - Активен

Изпитване и номинални параметри на климатизатори и термопомпи
Testing and rating of air-conditioners and heat pumps

ISO/TC 86/SC 7 - Активен

Изпитване и номинални параметри на търговски хладилни витрини
Testing and rating of commercial refrigerated display cabinets

ISO/TC 86/SC 8 - Активен

Хладилни агенти и смазочни масла в хладилната техника
Refrigerants and refrigeration lubricants

CEN/TC 413 - Активен

Изолирани транспортни средства за стоки, чувствителни към температура, с или без устройства за охлаждане и/или отопление
Insulated means of transport for temperature sensitive goods with or without cooling and/or heating device