Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-41 Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника

Статус: Активен
Председател: проф Никола Калоянов
Секретар: Антоанета Константинова Божкова
Телефон: 02/8174 583
Е-майл: antoaneta.bozhkova@bds-bg.org

Заглавие на български

Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника

Заглавие на английски

Heating, ventilating, air-conditioning and cleaning equipment

Област на действие на български

Отоплителни уреди за помещения, промишлени вентилатори, чисти стаи, слънчева енергия, слънчеви колектори, топлообменници, устройства за климатизиране на въздуха, устройства за отопление на помещения с централен източник на топлина, вентилация на сгради, разпределение на разходите за отопление, техника на термичните процеси, въздушни филтри за вентилация на помещения, пречиствателна техника, отоплителни системи в сгради, оранжерии, технология на чистите помещения, автоматизация, регулиране и техническо управление на инсталации в сгради, кожухотръбни котли, фабрични тръбопроводни системи за топлофикацията, индустриални термични процеси – безопасност, промишлени вентилатори, вентилационни системи от странични завеси - безопасност

Област на действие на английски

Space heating appliances, industrial fans, clean rooms and associated controlled environments, solar energy, thermal solar systems and components, solar collectors, heat exchangers, air conditioning units, space heating appliances without integral heat sources, ventilation for building, heat cost allocation, industrial thermoprocessing, air filters for ventilation rooms, air filters for general air cleaning, cleanroom technology, heating systems in building, greenhouses, cleanroom technology, bulding artomation, control and building management, Shell and water – tube boilers, prefabricated district heating and district cooling pipe systems, industriel thermoprocessing – safety, industrial fans, side curtains ventilation systems - safety

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 107 - Активен

Предварително, фабрично изработени и сглобени тръбопроводни системи за централно отопление и охлаждане
Prefabricated district heating and district cooling pipe system

CEN/TC 113 - Активен

Термопомпи и агрегати за климатизиране на въздух
Heat pumps and air conditioning units

CEN/TC 130 - Активен

Устройства за отопление и/или охлаждане на помещения без вътрешни топлинни източници
Space heating and/or cooling appliances without integral thermal sources

CEN/TC 156 - Активен

Вентилация на сгради
Ventilation for buildings

CEN/TC 171 - Активен

Разпределение на разходите за отопление
Heat cost allocation

CEN/TC 186 - Активен

Индустриални термични процеси. Безопасност
Industrial thermoprocessing - Safety

CEN/TC 195 - Активен

Оборудване за пречистване на въздух и други газове
Cleaning equipment for air and other gases

CEN/TC 228 - Активен

Отоплителни системи и охлаждащи системи в сгради на основата на вода
Heating systems and water based cooling systems in buildings

CEN/TC 243 - Активен

Технология на чистите помещения
Cleanroom technology

CEN/TC 247 - Активен

Автоматизация, регулиране и техническо управление на инсталации в сгради
Building Automation, Controls and Building Management

CEN/TC 269 - Активен

Кожухотръбни и водотръбни котли
Shell and water-tube boilers

CEN/TC 284 - Активен

Оранжерии
Greenhouses

CEN/TC 312 - Активен

Топлинни слънчеви системи и техните съставни части
Thermal solar systems and components

CEN/TC 110 - Активен

Топлообменници
Heat exchangers

ISO/TC 180 - Активен

Слънчева енергия
Solar energy

ISO/TC 209 - Активен

Чисти помещения и свързаната с тях контролирана околна среда
Cleanrooms and associated controlled environments

CEN/TC 422 - Активен

Вентилационни завеси. Безопасност
Side curtains ventilation systems - safety

CEN/TC 356 - Спрян

Промишлени вентилатори. Изисквания за безопасност
Industrial fans - safety requirements