Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-39 Лаковобояджийски материали, покрития и лепила

Статус: Активен
Председател: инж. Илия Илиев
Секретар: Боряна Михайлова
Телефон: 02/81 74 570
Е-майл: boriana.mihaylova@bds-bg.org

Заглавие на български

Лаковобояджийски материали, покрития и лепила

Заглавие на английски

Paints and varnishes and adhesives

Област на действие на български

Стандартизация в областта на: Суровини и материали за лаковобояджийски продукти. Методи за изпитване на лаковобояджийски материали. Приложение на лаковобояджийски продукти. Суровини и материали, продукти, методи за изпитване и терминология за лепила

Област на действие на английски

Standards in the field of: Raw and materials for paints and varnishes. Test methods for paints and varnishes. Application of paints and varnishes. Raw and materials, products, test methods and terminology for adhesives

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 139 - Активен

Бои и лакове
Paints and varnishes

CEN/TC 193 - Активен

Лепила
Adhesives

CEN/TC 298 - Активен

Пигменти и пълнители
Pigments and extenders

ISO/TC 35 - Активен

Бои и лакове
Paints and varnishes

ISO/TC 35/SC 9 - Активен

Общи методи за изпитване на бои и лакове
General test methods for paints and varnishes