Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-37 Леки метали и техните сплави

Статус: Активен
Председател: н.с. инж. Ленко Станев
Секретар: инж. Елена Георгиева
Телефон: 02/81 74 594
Е-майл: Elena.Georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Леки метали и техните сплави

Заглавие на английски

Light metals and their alloys

Област на действие на български

Стандарти в областта на леките метали (алуминий, магнезий, титан), отнасящи се до класификация, терминология, спецификация за метали и сплави, спецификация за продукти от леки метали и сплави, методи за вземане на проби, методи за изпитване на химичен състав, механични, физични и технологични свойства

Област на действие на английски

Standards in the area of light metals (aluminum, magnesium, titanium) concerning classification, terminology, metal’s and alloy’s specifications, specification of light metals and alloys products, methods of sampling, methods of analysis and test methods for mechanical, physical and technological properties

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 132 - Активен

Алуминий и алуминиеви сплави
Aluminium and aluminium alloys

ISO/TC 79 - Активен

Леки метали и техните сплави
Light metals and their alloys

CEN/TC 190 - Активен

Леярство
Foundry technology