Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-34 Управление на качеството и оценяване на съответствието

Статус: Активен
Председател: инж. Невена Коларова
Секретар: Петър Лозев
Телефон: 02/81 74 539
Е-майл: Petar.Lozev@bds-bg.org

Заглавие на български

Управление на качеството и оценяване на съответствието

Заглавие на английски

Quality management and conformity assessment

Област на действие на български

Стандартизация в областта на управлението на качеството и осигуряване на съответствието, социалната отговорност и управлението на риска, аутсорсинга, управлението на активите, системи за управление на антикорупционни действия, системи за управление на здравни услуги, системи за управление на професионално здраве и безопасност, системи за управление в организациите, предоставящи обучение.

Област на действие на английски

Quality management and quality assurance, quality management systems, audit of management systems, criteria for qualification of auditors, conformity assessment, criteria for conformity assessment bodies

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/SS F20 - Активен

Осигуряване на качеството
Quality assurance

ISO/CASCO - Активен

Комитет за оценка на съответствието
Committee on conformity assessment

ISO/TC 176 - Активен

Управление на качеството и осигуряване на качеството
Quality management and quality assurance

ISO/TC 262 - Активен

Управление на риска
Risk management

ISO/PC 288 - Активен

Системи за управление на образователните организации – Изисквания с указания за прилагане
Educational organizations management systems - Requirements with guidance for use

CEN/TC 362 - Активен

Здравни услуги. Системи за управление на качеството
Healthcare services - Quality management systems

ISO/TC 251 - Активен

Управление на активи
Asset management

ISO/TC 283 - Активен

Системи за управление на професионално здраве и безопасност
Occupational health and safety management

ISO/TC 176/SC 1 - Активен

Понятия и терминология
Concepts and terminology

ISO/TC 176/SC 2 - Активен

Системи по качество
Quality systems

ISO/TC 176/SC 3 - Активен

Поддържащи технологии
Supporting technologies

ISO/TC 267 - Активен

Фасилити мениджмънт
Facility management

CEN/TC 348 - Активен

Фасилити мениджмънт
Facility Management

ISO/PC 302 - Активен

Указания за извършване на одит на системи за управление
Guidelines for auditing management systems

ISO/TC 309 - Активен

Управление на организациите
Governance of organizations

CEN/CLC/JTC 1 - Активен

Критерии за органи за оценка на съответствието
Criteria for conformity assessment bodies

ISO/TC 260 - Активен

Управление на човешките ресурси
Human resource management

CEN/SS S29 - Активен

Социална отговорност
Social responsibility