Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-33 Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост

Статус: Активен
Председател: инж. Калин Симеонов
Секретар: Величка Александрова
Телефон: 02/ 8174 589
Е-майл: velichka.aleksandrova@bds-bg.org

Заглавие на български

Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост

Заглавие на английски

Forestry, wood, furniture technology and industry

Област на действие на български

Стандартизация в областта на обли и фасонирани дървени материали, дървени конструкции и дървесни плочи, мебели, средства за защита на дървесината, твърди биогорива като дървени пелети, брикети и дърва за огрев. Включва терминология, изисквания към материалите, изисквания за безопасност на конструкциите, класификации по качество, класификации по външен вид на материалите, методи за изпитване.

Област на действие на английски

Standardization in the field of round and sawn timber, timber structures, wood-based panels, furniture, wood preservatives, solid biofules such as wood pellets, briquettes and firewood. Terminology, requirements to the materials, safety requirements for the constructions, quality classification, appearance grading of the materials, test methods are included.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 38 - Активен

Трайност на дървесината и на получените от нея материали
Durability of wood and wood-based products

CEN/TC 112 - Активен

Плочи дървесни
Wood-based panels

CEN/TC 124 - Активен

Дървени конструкции
Timber structures

CEN/TC 175 - Активен

Обли и фасонирани дървени материали
Round and sawn timber

CEN/TC 207 - Активен

Мебели
Furniture

ISO/TC 87 - Активен

Корк
Cork

ISO/TC 89 - Активен

Дървесни плочи
Wood-based panels

ISO/TC 136 - Активен

Мебели
Furniture

ISO/TC 165 - Активен

Дървени конструкции
Timber structures

ISO/TC 218 - Активен

Дървен материал
Timber

CEN/TC 335 - Активен

Твърди биогорива
Solid biofuels

ISO/TC 238 - Активен

Твърди биогорива
Solid biofuels

CEN/TC 364 - Активен

Високи столове
High Chairs

CEN/SS H22 - Активен

Запалки за пушачи и кибрит
Smokers' lighters

ISO/TC 89 - Активен

Дървесни плочи
Wood-based panels

ISO/TC 89/SC 3 - Активен


Plywood