Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.ТК-32 Селскостопански и хранителни продукти

Статус: Активен
Председател: Гл. асистент Десислава Гюрова
Секретар: Мария Христова
Телефон: 02 81 74 588
Е-майл: maria.hristova@bds-bg.org

Заглавие на български

Селскостопански и хранителни продукти

Заглавие на английски

Agricultural and food products

Област на действие на български

Стандарти за селскостопански и хранителни продукти

Област на действие на английски

Standards for agricultural and food products

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 275 - Активен

Анализ на хранителни продукти. Хоризонтални методи
Food analysis - Horizontal methods

CEN/TC 302 - Активен

Мляко и млечни продукти. Методи за вземане на проби и анализирането им
Milk and milk products - Methods of sampling and analysis

CEN/TC 307 - Активен

Маслодайни семена, растителни и животински мазнини и масла и техните суб-продукти. Методи за вземане на проби и анализ
Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products - Methods of sampling and analysis

CEN/TC 327 - Активен

Фуражи. Методи за вземане на проби и анализ
Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis

CEN/TC 338 - Активен

Зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти
Cereal and cereal products

CEN/TC 401 - Активен

Цигари с намалена способност за изгаряне
Reduced Ignition Propensity Cigarettes

ISO/TC 34 - Активен

Хранителни продукти
Food products

ISO/TC 93 - Активен

Нишесте (включително съпътстващи продукти)
Starch (including derivatives and by-products)

ISO/TC 126 - Активен

Тютюн и тютюневи изделия
Tobacco and tobacco products

CEN/SS C01 - Активен

Хранителни продукти
Food Products

CEN/SS C10 - Активен

Нишесте
Starch

CEN/TC 437 - Активен

Електронни цигари и течности за електронни цигари
Electronic cigarettes and e-liquids

CEN/TC 174 - Спрян

Плодови и зеленчукови сокове. Методи за анализ
Fruit and vegetable juices - Methods of analysis

ISO/TC 34/SC 5 - Активен

Мляко и млечни продукти
Milk and milk products

ISO/TC 34/SC 15 - Активен

Кафе
Coffee

ISO/TC 126/SC 1 - Активен

Физични изпитвания и определяне на размерите
Physical and dimensional tests

ISO/TC 126/SC 2 - Активен

Тютюн на листа
Leaf tobacco

ISO/TC 34/SC 3 - Активен

Плодове и зеленчуци и производните им продукти
Fruits and vegetables and their derived products

ISO/TC 34/SC 4 - Активен

Зърнено-житни и зърнено-бобови продукти
Cereals and pulses

ISO/TC 34/SC 6 - Активен

Месо, птици, риба, яйца и техните продукти
Meat, poultry, fish, eggs and their products

ISO/TC 34/SC 8 - Активен

Чай
Tea

ISO/TC 34/SC 10 - Активен

Фуражи
Animal feeding stuffs

ISO/TC 34/SC 11 - Активен

Животински и растителни мазнини и масла
Animal and vegetable fats and oils

ISO/TC 34/SC 12 - Активен

Сензорен анализ
Sensory analysis

CEN/TC 387 - Спрян

Данни за храните
Food data

CEN/TC 415 - Активен

Устойчив добив и проследимост на какао
Sustainable and Traceable Cocoa

CEN/TC 460 - Активен

Автентичност на храните
Food Authenticity

CEN/TC 463 - Активен

Mикробиология на хранителната верига
Microbiology of the food chain