Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-31 Кранове и телфери

Статус: Активен
Председател: проф. Николай Коцев
Секретар: инж. Светлана Гюрджилова
Телефон: 02/81 74 591
Е-майл: Svetlana.Gurjilova@bds-bg.org

Заглавие на български

Кранове и телфери

Заглавие на английски

Cranes and lifting equipment

Област на действие на български

Стандартизация в областта на крановете и телферите и свързаните с тях съоръжения за повдигане и преместване на окачени товари посредством товарозахващащи приспособления. Стандарти относно терминология, безопасност, общи принципи на проектиране, изпитвания, поддържане и работа

Област на действие на английски

Standardization in the field of the cranes and hoists and related equipments for lifting and moving of suspended loads by load lifting attachment. Standards with regard to terminology, safety, general design, test methods, maintenance and operation

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 147 - Активен

Кранове. Безопасност
Cranes - Safety

CEN/TC 149 - Активен

Трансманипулатори
Power-operated warehouse equipment

CEN/TC 168 - Активен

Вериги,въжета, тъкани ленти, сапани и принадлежности. Безопасност
Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety

ISO/TC 96 - Активен

Кранове
Cranes

ISO/TC 111 - Активен

Вериги от кръгла стомана (кръглозвенни), верижни сапани, елементи и принадлежности
Round steel link chains, chain slings, components and accessories

ISO/TC 96/SC 6 - Активен

Самоходни кранове
Mobile cranes

ISO/TC 96/SC 7 - Активен

Кулокранове
Tower cranes

ISO/TC 96/SC 2 - Активен

Терминология
Terminology

ISO/TC 96/SC 3 - Активен

Избор на телени въжета
Selection of ropes

ISO/TC 96/SC 4 - Активен

Методи за изпитване
Test methods

ISO/TC 96/SC 5 - Активен

Използване, експлоатация и техническо обслужване
Use, operation and maintenance

ISO/TC 96/SC 8 - Активен

Стрелови кранове
Jib cranes

ISO/TC 96/SC 9 - Активен

Мостови и козлови кранове
Bridge and gantry cranes

CEN/TC 148 - Активен

Съоръжения и системи за непрекъснат транспорт. Безопасност
Continuous handling equipment and systems - Safety