Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПТК-30 Заваряване на материалите

Статус: Активен
Председател: доц. д-р Георги Саев
Секретар: инж. Лилия Димитрова
Телефон: 02/81 74 542
Е-майл: lilia.dimitrova@bds-bg.org

Заглавие на български

Заваряване на материалите

Заглавие на английски

Welding and allied processes

Област на действие на български

Стандарти в областта на всички методи на заваряване и свързаните със заваряването процеси в т.ч. Стандарти за терминология, определения и графично изображение на заваръчните шевове върху чертежите, заваръчни съоръжения и инструменти, заваръчни материали,правила и методи за заваряване, методи за изпитване и контрол, проектиране и пресмятане на заварени конструкции, квалификация на персонала и изисквания за безопасност при работа

Област на действие на английски

Standardization of welding, by all processes, as well as allied processes; these standards include terminology, definitions and the symbolic representation of welds on drawings, apparatus and equipment for welding, raw materials (gas, parent and filler metals) welding processes and rules, methods of test and control, calculations and design of welded assemblies, welders' qualifications, as well as safety and health.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 121 - Активен

Заваряване и сродни процеси
Welding and allied processes

CEN/TC 240 - Активен

Термично пръскане и термично напръскани покрития
Thermal spraying and thermally sprayed coatings

ISO/TC 44 - Активен

Заваряване и сродни процеси
Welding and allied processes

ISO/TC 44/SC 3 - Активен

Заваръчни допълнителни материали
Welding consumables

ISO/TC 44/SC 5 - Активен

Изпитване и контрол на заваръчни шевове
Testing and inspection of welds

ISO/TC 44/SC 6 - Активен

Електросъпротивително заваряване и сродно механично съединяване
Resistance welding and allied mechanical joining

ISO/TC 44/SC 7 - Активен

Представяне и термини
Representation and terms

ISO/TC 44/SC 8 - Активен

Оборудване за газово заваряване, рязане и сродни процеси
Equipment for gas welding, cutting and allied processes

ISO/TC 44/SC 10 - Активен

Управление на качеството в областта на заваряването
Quality management in the field of welding

ISO/TC 44/SC 11 - Активен

Изисквания за квалификация на персонала при заваряване и сродни процеси
Qualification requirements for welding and allied processes personnel

ISO/TC 44/SC 12 - Активен

Материали за спояване с мек припой
Soldering materials