Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-2 Хидравлика и пневматика

Статус: Активен
Председател: инж. Toшко Димитров
Секретар: Антоанета Константинова Божкова
Телефон: 02/8174 583
Е-майл: antoaneta.bozhkova@bds-bg.org

Заглавие на български

Хидравлика и пневматика

Заглавие на английски

Hydraulics and pneumatics

Област на действие на български

Стандарти в областта на: хидравличното и пневматичното задвижване - хидравлични, пневматични и смазочни устройства с общо предназначение - цилиндри - хидравлични телескопични, двигатели, разпределители, пръти, съставни елементи, акумулатори - хидравлични, редуцир-вентили, клапани - редукционни, сервоклапани, обратни и предпазни, регулатори на дебит, фитинги, регулатори за налягане, индикатори за вакуум, и налягане, пропорционална техника, съединители - бързосменни, омаслители, резервоари, филтри, шумозаглушители, помпи - всички видове, компресори, хидравлични и парни турбини, вакуумна технологиятермични турбини за промишлено приложение

Област на действие на английски

Standards for the scope: fluid and pneumatic power - fluid, pneumatic and lubricators devices with general purpose - cylinders - hydraulic, telescopic, motors, distributors, rods, components, accumulators - hydraulic, control valves, valves - reduction valves, servo valves, reverse valves and relief valves, flow regulators, fittings, pressure regulators, indication for vacuum and pressure, proportional technique, connectors - quick change connectors, lubricants, reservoirs, filters, silencers, pumps - all types, compressors, hydraulic turbines, steam turbines, vacuum technology, thermal turbines for industrial application

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 197 - Активен

Помпи
Pumps

CEN/TC 232 - Активен

Компресори, вакуум помпи и техните системи
Compressors, vacuum pumps and their systems

CLC/SR 4 - Активен

Хидравлични турбини
Hydraulic turbines

CLC/SR 5 - Активен

Парни турбини
Steam turbines

ISO/TC 131 - Активен

Системи за хидравлично и пневматично задвижване
Fluid power systems

IEC/TC 4

Хидравлични турбини
Hydraulic turbines

IEC/TC 5

Парни турбини
Steam turbines

ISO/TC 131/SC 2 - Suspended

Помпи, мотори и вградени задвижвания
Pumps, motors and integral transmissions

ISO/TC 131/SC 3 - Активен

Цилиндри
Cylinders

ISO/TC 131/SC 4 - Активен

Съединения и подобни продукти и съставни части
Connectors and similar products and components

ISO/TC 131/SC 5 - Активен

Контролни продукти и съставни части
Control products and components

ISO/TC 131/SC 6 - Активен

Контрол на замърсяването
Contamination control

ISO/TC 131/SC 7 - Активен

Уплътнителни устройства
Sealing devices

ISO/TC 131/SC 8 - Активен

Изпитване на продукти
Product testing

ISO/TC 131/SC 9 - Активен

Инсталации и системи
Installations and systems