Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.ТК-24 Безразрушителен (неразрушаващ) контрол

Статус: Активен
Председател: проф. д.т.н. Митко Минков Миховски
Секретар: инж. Лилия Димитрова
Телефон: 02/81 74 542
Е-майл: lilia.dimitrova@bds-bg.org

Заглавие на български

Безразрушителен (неразрушаващ) контрол

Заглавие на английски

Non destructive testing

Област на действие на български

Стандарти в областта на: изпитванията /контрола/ без разрушаване на материали, продукти, конструкции, съоръжения и процеси, термини и определения, методи, методики и изисквания към средствата за контрол, апаратурата и квалификация на персонала

Област на действие на английски

Standardization in the field of non-destructive testing of materials, products, structures, equipment and processes, terms and definitions, methods, procedures and requirements for control resources, equipment and qualification of NDT personnel

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 138 - Активен

Изпитване без разрушаване
Non-destructive testing

ISO/TC 135 - Активен

Изпитване без разрушаване
Non-destructive testing

ISO/TC 135/SC 2 - Активен

Повърхностни методи
Surface methods

ISO/TC 135/SC 3 - Активен

Ултразвуково изпитване
Ultrasonic testing

ISO/TC 135/SC 4 - Активен

Изпитване с вихрови токове
Eddy current testing

ISO/TC 135/SC 5 - Активен

Радиографично изпитване
Radiographic testing

ISO/TC 135/SC 7 - Активен

Квалификация на персонала
Personnel qualification

ISO/TC 135/SC 8 - Активен

Термографично изпитване
Thermographic testing

ISO/TC 135/SC 6 - Активен

Изпитване на херметичност (за теч)
Leak testing

ISO/TC 135/SC 9 - Активен

Изпитване с акустична емисия
Acoustic emission testing