Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПТК-20 Тежки цветни метали и сплави

Статус: Активен
Председател: доц. д.т.н. инж. Пенчо Лесидренски
Секретар: инж. Елена Георгиева
Телефон: 02/81 74 594
Е-майл: Elena.Georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Тежки цветни метали и сплави

Заглавие на английски

Heavy non-ferrous metals and their alloys

Област на действие на български

Стандартизация в областта на тежки цветни метали и сплави, благородни и съпътстващи металии, с изключение на леките метали (алуминий, титан и магнезий), включваща изисквания към недеформирани, деформирани и лети продукти - материали, означения, терминология, условия на доставка, изисквания към механичните и технологичните характеристики, размерите и допустимите отклонения и методите за изпитване.

Област на действие на английски

Standardization in the field of heavy non-ferrous metals and alloys, precious metals and alloys, excluding light metals (aluminum, titanium and magnesium), including requirements for unwrought, wrought and cast products - materials, designations, terminology, delivery conditions, requirements for mechanical physical and technological characteristics, dimensions and tolerances and test methods.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 133 - Активен

Мед и медни сплави
Copper and copper alloys

CEN/TC 209 - Разпуснат

Цинк и цинкови сплави
Zinc and zinc alloys

CEN/TC 220 - Спрян

Калай и калаени сплави
Tin and tin alloys

CEN/TC 283 - Спрян

Благородни метали. Приложение в бижутерски и сродни продукти
Precious metals - Applications in jewellery and associated products

CEN/TC 306 - Разпуснат

Олово и оловни сплави
Lead and lead alloys

ISO/TC 18 - Suspended

Цинк и цинкови сплави
Zinc and zinc alloys

ISO/TC 26 - Активен

Мед и медни сплави
Copper and copper alloys

ISO/TC 174 - Активен

Ювелирно дело (бижутерия)
Jewellery and precious metals

ISO/TC 155 - Активен

Никел и никелови сплави
Nickel and nickel alloys

CEN/SS M14 - Активен

Никел
Nickel

CEN/SS M21 - Активен

Благородни метали. Приложение в бижутерски и сродни продукти
Precious metals - Applications in jewellery and associated products

CEN/TC 410 - Активен

Доверие на потребителите и номенклатура в диамантената индустрия
Consumer confidence and nomenclature in the diamond industry