Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-1 Пожаро- и взривозащита

Статус: Активен
Председател: инж. Йото Маргаритов Василев
Секретар: инж. Катя Соколова
Телефон: 02 8174 593
Е-майл: katia.sokolova@bds-bg.org

Заглавие на български

Пожаро- и взривозащита

Заглавие на английски

Protection against fire and explosion

Област на действие на български

Стандарти в областта на стационарни и преносими съоръжения за защита и борба с пожари, автоматизирани системи за откриване на пожари, защита на сгради от пожар, взривозащита

Област на действие на английски

Standards in the field of stationary and portable equipment for protection and fire fighting, automated systems for fire detection, fire safety of building, explosion protection

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 70 - Активен

Пожарогасителни съоръжения - ръчни средства
Manual means of fire fighting equipment

CEN/TC 72 - Активен

Пожароизвестителни системи
Fire detection and fire alarm systems

CEN/TC 127 - Активен

Пожарна безопасност в сгради
Fire safety in buildings

CEN/TC 191 - Активен

Стационарни пожарогасителни инсталации
Fixed firefighting systems

CEN/TC 192 - Активен

Съоръжения за противопожарни и спасителни дейности
Fire and Rescue Service Equipment

CEN/TC 305 - Активен

Потенциално експлозивни атмосфери. Предотвратяване и защита от експлозия
Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection

ISO/TC 21 - Активен

Съоръжения за защита от пожар и гасене на пожар
Equipment for fire protection and fire fighting

ISO/TC 92 - Активен

Пожарна безопасност
Fire safety

ISO/TC 92/SC 1 - Активен

Възникване и разрастване на пожари
Fire initiation and growth

ISO/TC 92/SC 2 - Активен

Ограничаване на пожари
Fire containment

ISO/TC 21/SC 2 - Активен

Ръчно преносими пожарогасители
Manually transportable fire extinguishers

ISO/TC 21/SC 5 - Активен

Неподвижни пожарогасителни системи, използващи вода
Fixed firefighting systems using water

ISO/TC 21/SC 6 - Активен

Среда от пяна и прах и пожарогасителни системи, използващи пяна и прах
Foam and powder media and firefighting systems using foam and powder

CEN/CLC/JTC 4 - Активен

Дейности за пожарна безопасност и системи за сигурност
Services for fire safety and security systems

ISO/TC 21/SC 8 - Активен

Газови среди и противопожарни системи, използващи газ
Gaseous media and firefighting systems using gas