Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-108 Услуги за образование, обучение и преводи

Статус: Активен
Председател: доц. Веселин Чантов
Секретар: Десислава Гуленова
Телефон: 02/81 74 581
Е-майл: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

Заглавие на български

Услуги за образование, обучение и преводи

Заглавие на английски

Еducation, training and translation services

Област на действие на български

Стандартизация в областта на образованието и обучението с акцент върху услугите, но без да се ограничава само до тях, включително: системи за управление в образованието и обучението; фасилитатори; оценки; терминология; етично поведение.
Стандартизация на описанията, ресурсите, технологиите на устните и писмените преводи, както и други езикови дейности в многоезичното информационно общество

Област на действие на английски

Standardization in the field of education and learning with a focus on services, but not limited to them, including: education and learning management systems; facilitators; assessments; terminology; ethical conduct.
Standardization of descriptions, resources, technologies of translation and interpreting as well as other language-based activities in the multilingual information society

Съответствие с европейски и международни технически комитети

ISO/TC 232 - Активен

Услуги за образование и обучение
Education and learning services

ISO/TC 37 - Активен

Eзик и терминология
Language and terminology

ISO/TC 37/SC 1 - Активен

Принципи и методи
Principles and methods

ISO/TC 37/SC 2 - Активен

Терминографски и лексикографски работни методи
Terminology workflow and language coding

ISO/TC 37/SC 3 - Активен

Управление на терминологични ресурси
Management of terminology resources

ISO/TC 37/SC 4 - Активен

Управление на езикови ресурси
Language resource management

ISO/TC 37/SC 5 - Активен

Писмени и устни преводи, и свързана с тях технология
Translation, interpreting and related technology

CEN/SS A07 - Активен

Услуги свързани с устни и писмени преводи
Translation and Interpretation services