Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-107 Временни съоръжения за строителството

Статус: Активен
Председател: Иво Дочев
Секретар: инж. Николай Геращенко
Телефон: 02/81 74 586
Е-майл: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org

Заглавие на български

Временни съоръжения за строителството

Заглавие на английски

Temporary works equipment

Област на действие на български

Стандартизация на временни съоръжения за строителството и попадащите в обхвата им скелета, тръби и съединения, мобилни работни платформи, осигурителни мрежи, телескопични подпори, системи за укрепване на изкопи, кофражни конструкции, подпорни кули, изисквания за изпълнение и методи за проектиране

Област на действие на английски

Standardization of temporary works equipment for construction and the falling within their scope scaffolds, tubes and couplers, mobile working platforms, safety nets, telescopic props, trench lining systems, formwork structures, shoring props, requirements for execution and design methods

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 53 - Активен

Временни съоръжения за строителството
Temporary works equipment