Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-104 Teхнически надзор на съоръжения с повишена опасност

Статус: Активен
Председател: инж. Еленко Проданов
Секретар: инж. Жана Пламенова Кончарска - Георгиева
Телефон: 02/81 74 584
Е-майл: zhana.georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Teхнически надзор на съоръжения с повишена опасност

Заглавие на английски

Technical inspection of high-risk equipment

Област на действие на български

Стандартизация на изисквания, правила и процедури за техническия надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), изисквания по отношение на квалификацията на персонала, материално-технически условия и средства, включително управление на качеството в областта на надзора за следните съоръжения:
- парни и водогрейни котли;
- съдове, работещи под налягане;
- тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
- преносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации и уреди за природен газ;
- газови съоръжения, тръбопроводи, инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове;
- ацетиленови уредби;
- нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
- повдигателни съоръжения;
- асансьори;
- въжени линии и ски влекове.

Област на действие на английски

Standardization of requirements, rules and procedures for technical inspection of high-risk equipment, requirements regarding the qualification of personnel, material and technical conditions and means including quality management, in the field of inspection of following equipment:
- steam and hot water boilers;
- pressure vessels;
- pipelines for steam or hot water;
- transmission and distribution gas pipelines, gas equipment and installations, and gas appliances for natural gas;
- gas equipment, pipelines, installations, and gas appliances for liquefied petroleum gas (LPG);
- acetylene installations;
- petroleum pipelines and petroleum product pipelines;
- lifting gear;
- lifts;
- cableways and ski drag lifts.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 319 - Активен

Поддържане
Maintenance

CEN/TC 54 - Активен

Ненагрявани съдове под налягане
Unfired pressure vessels

CEN/TC 69 - Активен

Индустриална арматура
Industrial valves

CEN/TC 74 - Активен

Фланци и фланцови съединения
Flanges and their joints

CEN/TC 267 - Активен

Промишлени тръбопроводи
Industrial piping and pipelines

CEN/TC 393 - Активен

Съоръжения за резервоари за гориво и за бензиностанции
Equipment for storage tanks and for filling stations