Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-103 Стандартизация на околната среда относно електрическо и електронно оборудване и автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от тях

Статус: Активен
Председател: Антон Пейчев
Секретар: инж. Мария Мазгарева
Телефон: 02/81 74 551
Е-майл: Mariya.Mazgareva@bds-bg.org

Заглавие на български

Стандартизация на околната среда относно електрическо и електронно оборудване и автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от тях

Заглавие на английски

Standardization of the environment of electrical and electronic equipment and cars, and activities of collection and recovery of waste of them

Област на действие на български

Стандартизация на околната среда по отношение на електрическо и електронно оборудване и системи и всички съпътстващи дейности относно третирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Област на действие на английски

Standardization of the environment in terms of electrical and electronic equipment and systems and all ancillary activities on the treatment of waste electrical and electronic equipment

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/TC 111X - Активен

Околна среда
Environment

IEC/TC 111

Стандартизация на околната среда за електрически и електронни продукти и системи
Environmental standardization for electrical and electronic products and systems