Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-101 Устойчиво строителство

Статус: Активен
Председател: инж. Димитър Начев
Секретар: инж. Цветелин Захариев
Телефон: 02/ 81 74 513
Е-майл: tsvetelin.zahariev@bds-bg.org

Заглавие на български

Устойчиво строителство

Заглавие на английски

Sustainability of construction works

Област на действие на български

Стандартизация в областта на разработване на целеви хоризонтални стандартизационни методи за оценяване на устойчивите аспекти на нови и съществуващи строителни конструкции, както и разработване на стандарти за деклариране на екологичността на строителни продукти

Област на действие на английски

Standardization in the field of development of voluntary horizontal standardised methods for the assessment of the sustainability aspects of new and existing construction works and for standards for the environmental product declaration of construction products.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 350 - Активен

Устойчиво строителство
Sustainability of construction works

ISO/TC 59 - Активен

Конструкции на сгради
Buildings and civil engineering works

CEN/TC 330 - Разпуснат

Квалификация на строителни предприятия
Qualification of construction enterprises

ISO/TC 59/SC 2 - Активен

Терминология и хармонизация на езиците
Terminology and harmonization of languages

ISO/TC 59/SC 3 - Активен

Функционални/потребителски изисквания и представяне в строителството
Functional/user requirements and performance in building construction

ISO/TC 59/SC 8 - Активен

Уплътнители
Sealants

ISO/TC 59/SC 13 - Активен

Организизация на информацията за строителните работи
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)

ISO/TC 59/SC 14 - Активен

Проектен експлоатационен срок
Design life

ISO/TC 59/SC 15 - Активен

Описание на изпълнението на къщи
Framework for the description of housing performance

CEN/TC 442 - Активен

Строително информационно моделиране
Building Information Modelling (BIM)