Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕРГ 16 Криминалистични изследвания и практики

Статус: Активен
Председател: Надя Рангелова
Секретар: Десислава Гуленова
Телефон: 02/81 74 581
Е-майл: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

Заглавие на български

Криминалистични изследвания и практики

Заглавие на английски

Forensic science processes

Област на действие на български

Стандартизация в областта на:
- Откриването, фиксирането и изземването на различни видове веществени доказателства от местопроизшествието, документиране и пакетирането на веществени доказателства за нуждите на криминалистичните изследвания и лабораторните анализи и тяхното съхранение;
- Документирането и проследимостта на резултатите от криминалистичните изследвания и лабораторните анализи на различните видове веществени доказателства;
- Оценката и интерпретирането на резултатите от криминалистичните изследвания и лабораторните анализи в светлината на конкретния случай;
- Отчитането на резултатите и формулиране на експертното заключение от криминалистичните изследвания и лабораторните анализи и унифициране на приложната документация;
- Хармонизиране на основните принципи и изисквания за работа и съхранение на веществени доказателства с цел гарантиране на тяхната цялост и запазване на процесуалната им стойност;
- Хармонизирането на изискванията за създаване, попълване, поддръжка и използване на криминалистичните бази данни.

Област на действие на английски

Standardization in the field of:
- Collection of samples at scene of crime, recording and packaging of various types of physical material for forensic purposes and storage of forensic evidence;
- Delivery of forensic science results through the processes of forensic science examinations and laboratory analysis of various types of physical material;
- Evaluation and interpretation of the results of forensic science examinations and laboratory analysis in the context of the cases;
- Reporting results and conclusions from forensic science examinations and laboratory analysis and the standardization of the documentation used for forensic purposes;
- Forensic evidence source handling principles in order to ensure integrity of forensic evidence from the scene of crime to court;
- Standardization of the way forensic databases are established and used as well as processing of forensic science data stored in forensic databases;
- Specifications for products used for collection, examination, laboratory analysis of items, and delivery of forensic results as well as for processing data and management of evidence.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 419 - Активен

Криминалистични изследвания и практики
Forensic Science Processes

ISO/TC 272 - Активен

Криминалистични изследвания
Forensic sciences