Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”ЕРГ 14 Кари

Статус: Активен
Председател: н.с. инж. Богдан Панов
Секретар: инж. Светлана Гюрджилова
Телефон: 02/81 74 591
Е-майл: Svetlana.Gurjilova@bds-bg.org

Заглавие на български

Кари

Заглавие на английски

Industrial trucks

Област на действие на български

Стандартизация в областта на електрокарите и мотокарите и свързаните с тях товарозахващащи приспособления за повдигане и преместване на товари. Стандарти относно терминология, общи и специфични изисквания за безопасност, методи за изпитване на устойчивост, поддържане и работа

Област на действие на английски

Standardization in the field of industrial trucks powered by battery and for internal combustion engine powered trucks and related attachments for lifting and traveling of loads. Standards with regard to terminology, general and specific safety requirements, stability test methods, maintenance and operation

Приема работата и работната програма на БИС/ТК 27

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 150 - Активен

Индустриални кари. Безопасност
Industrial Trucks - Safety