Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-17 Черна металургия

Статус: Активен
Председател: доц. д-р инж. Кирил Минчев
Секретар: инж. Катя Соколова
Телефон: 02 8174 593
Е-майл: katia.sokolova@bds-bg.org

Заглавие на български

Черна металургия

Заглавие на английски

Ferrous metallurgy

Област на действие на български

Стандартизация в областта на чугун, стомана, феросплави и металургични изделия от черни метали-термини и определения, класификация и означение, марки и технически изисквания, размери и допустими отклонения, химичен анализ, методи за вземане на проби и изпитвания

Област на действие на английски

Standardisation in the field of cast iron, steel, ferroalloys and metallurgical products of ferrous metals - terms and definitions, classification and designation, grades and technical requirements, dimensions and tolerances, chemical analysis, methods of sampling and testing.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 190 - Активен

Леярски технологии
Foundry technology

CEN/TC 203 - Активен

Чугунени тръби, фитинги и техните съединения
Cast iron pipes, fittings and their joints

CEN/TC 342 - Активен

Метални маркучи, комплектовани маркучи, гофрирани и разширяеми съединения
Metal hoses, hose assemblies, bellows and expansion joints

CEN/TC 459/SC 12 - Активен

Общи въпроси
General issues

CEN/TC 459/SC 2 - Активен

Методи за химичен анализ на чугун и стомана
Methods of chemical analysis for iron and steel

CEN/TC 459/SC 3 - Активен

Конструкционни стомани, различни от армировъчни
Structural steels other than reinforcements

CEN/TC 459/SC 4 - Активен

Стомани за армиране на бетон и за предварително напрягане
Concrete reinforcing and prestressing steels

CEN/TC 459/SC 5 - Активен

Стомани за термообработка, легирани стомани, автоматни стомани и корозионноустойчиви стомани
Steels for heat treatment, alloy steels, free-cutting steels and stainless steels

CEN/TC 459/SC 6 - Активен

Валцдрат и телове
Wire rod and wires

CEN/TC 459/SC 7 - Активен

Стомани за използване под налягане
Steels for pressure purposes

CEN/TC 459/SC 8 - Активен

Стоманени листове и ленти с електротехническо приложение
Steel sheet and strip for electrical applications

CEN/TC 459/SC 9 - Активен

Плоски продукти със и без покритие, предназначени за студено формуване
Coated and uncoated flat products to be used for cold forming

CEN/TC 459/SC 10 - Активен

Стоманени тръби и фитинги от чугун и стомана
Steel tubes, and iron and steel fittings

CEN/TC 459/SC 11 - Активен

Стоманени отливки и изковки
Steel castings and forgings

ISO/TC 5 - Активен

Тръби от черни метали и метални фитинги
Ferrous metal pipes and metallic fittings

ISO/TC 17 - Активен

Стомана
Steel

ISO/TC 25 - Активен

Леярски чугун и чугун за преработка
Cast irons and pig irons

ISO/TC 132 - Активен

Феросплави
Ferroalloys

ISO/TC 5/SC 2 - Активен

Чугунени тръби, фитинги и техните съединения
Cast iron pipes, fittings and their joints