Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕРГ 10 Управление на иновации

Статус: Активен
Председател: Емил Коматичев
Секретар: Петър Лозев
Телефон: 02/81 74 529
Е-майл: Petar.Lozev@bds-bg.org

Заглавие на български

Управление на иновации

Заглавие на английски

Innovation Management

Област на действие на български

Стандартизация в областта на иновациите, включваща терминология и изисквания към процеси, продукти, услуги в областта на управлението на иновациите - определяне на изисквания и уеднаквяване на практиките по отношение на средствата, методите, подходите и оценяване на съответствието при развойната дейност и при внедряване на иновации

Област на действие на английски

The standardization of tools, methods, approaches, processes, that allows companies and organizations to establish and develop their innovation management, including all kinds of innovation and all the related aspects, as well as the relations with R&D activities and with other innovation drivers. CEN/TC 389 “Innovation Management” considers that its Scope does not have a direct impact in environment, being not related with product or manufacturing specifications. However, innovation in individual organizations effectively can have such impact, depending on the particular subject of each considered project. Therefore, BDS/EWG 10 “Innovation Management” shall keep in mind this fact when necessary in the writing of its future documents

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 389 - Активен

Управление на иновации
Innovation Management