Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”ТК-100 Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на пътища

Статус: Активен
Председател: Янко Драгнев
Секретар: Лъчезар Наков
Телефон: 02/81 74 505
Е-майл: Lachezar.Nakov@bds-bg.org

Заглавие на български

Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на пътища

Заглавие на английски

Construction machinery and road service area maintenance equipment (including winter maintenance)

Област на действие на български

Стандартизация в областта на пътно поддържащата и пътно строителната техника и нейното изпитване за оценяване на съответствието, включително техника за зимно поддържане, съоръжения за събиране и транспортиране на отпадъци, машини за земни работи и безопасност на машини

Област на действие на английски

Standardization in the field of road maintenance equipment and road construction equipment and its testing for conformity assessment, including winter maintenance equipment and safety equipment. Waste collection, waste transportation and road-operation and associated equipment

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 151 - Активен

Строителна техника и съоръжения за строителни материали. Безопасност
Construction equipment and building material machines - Safety

CEN/TC 337 - Активен

Съоръжения и продукти за експлоатация на пътища
Road operation equipment and products

ISO/TC 195 - Активен

Строителна техника и съоръжения
Building construction machinery and equipment

ISO/TC 127 - Активен

Земекопни машини
Earth-moving machinery

ISO/TC 297 - Активен

Управление на отпадъци, рециклиране и обслужване експлоатацията на пътища
Waste collection and transportation management