Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеЕРГ 5 Механични трансмисии и техните елементи

Статус: Активен
Председател: проф. д-р Георги Димчев
Секретар: инж. Дора Танчева
Телефон: 02/81 74 587
Е-майл: Dora.Tancheva@bds-bg.org

Заглавие на български

Механични трансмисии и техните елементи

Заглавие на английски

Mechanical transmission and their elements

Област на действие на български

Стандарти в областта на лагери, съединители, спирачки, валове за машини и елементите към тях, ремъчни предавки, зъбни и винтогаечни предавки, верижни предавки, фино-механични елементи и предавки, вариатори и свързващи елементи.

Област на действие на английски

Standards in the field of bearings, clutches, brakes, axles for machines and components to them, belt drives, gears and gear lead screws, chain drives, fine-mechanical components and gears, variable speed drives and fasteners

Приема работата и работната програма на БИС/ТК 36

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 185 - Активен

Свързващи елементи
Fasteners

ISO/TC 2 - Активен

Свързващи елементи
Fasteners

ISO/TC 4 - Активен

Търкалящи лагери
Rolling bearings

ISO/TC 60 - Активен

Зъбни предавки
Gears

ISO/TC 100 - Активен

Вериги и верижни зъбни колела за задвижване на конвейери
Chains and chain sprockets for power transmission and conveyors

ISO/TC 2/SC 11 - Активен

Свързващи елементи с външна метрична резба
Fasteners with metric external thread

ISO/TC 2/SC 12 - Активен

Свързващи елементи с вътрешна метрична резба
Fasteners with metric internal thread

ISO/TC 2/SC 13 - Активен

Свързващи елементи с неметрична резба
Fasteners with non-metric thread

ISO/TC 2/SC 14 - Активен

Повърхностни покрития
Surface coatings

ISO/TC 4/SC 4 - Активен

Търкалящи лагери. Изисквания към геометрията на продуктите (GPS)
Rolling bearings – Geometrical product specifications (GPS)

ISO/TC 4/SC 5 - Активен

Ролкови лагери с иглени ролки, ролкови лагери с цилиндрични ролки и ролкови сферични лагери
Needle, cylindrical and spherical roller bearings

ISO/TC 4/SC 6 - Активен

U-лагери
Insert bearings

ISO/TC 4/SC 7 - Активен

Сферични плъзгащи лагери
Spherical plain bearings

ISO/TC 4/SC 8 - Активен

Изчисляване на натоварването и дълготрайност
Load ratings and life

ISO/TC 4/SC 9 - Активен

Ролкови лагери с конусни ролки
Tapered roller bearings

ISO/TC 4/SC 11 - Активен

Линейни търкалящи лагери
Linear motion rolling bearings

ISO/TC 60/SC 2 - Активен

Изчисляване на натоварването на зъбни предавки
Gear capacity calculation