Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеЕРГ 4 Надеждност

Статус: Активен
Председател: проф. д.т.н. Георги Тасев
Секретар: Антоанета Константинова Божкова
Телефон: 02/8174 583
Е-майл: antoaneta.bozhkova@bds-bg.org

Заглавие на български

Надеждност

Заглавие на английски

Dependability

Област на действие на български

Надеждност и оценка на риска

Област на действие на английски

Dependability and risk assesment

Приема работата и работната програма на БИС/ТК 13

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SR 56 - Активен

Надеждност
Dependability

IEC/TC 56

Надеждност
Dependability