Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеЕРГ 1 Прахова металургия

Статус: Активен
Председател: Димитър Коларов
Секретар: инж. Елена Георгиева
Телефон: 02/81 74 594
Е-майл: Elena.Georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Прахова металургия

Заглавие на английски

Powder metallurgy

Област на действие на български

Стандартизация в областта на прахово металургичните материали, свързана с термини и определения, вземане на проби, методи за изпитване и изисквания към материалите

Област на действие на английски

Standardization of powder metallurgical materials concerning terms and definitions, sampling, testing methods and materials specifications

От 08-02-2010 EWG1 приема работата и работната програма на БИС/ТК 10.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/SS M11 - Активен

Прахова металургия
Powder metallurgy

ISO/TC 119 - Активен

Прахова металургия
Powder metallurgy

ISO/TC 119/SC 2 - Активен

Методи за вземане на проби и изпитване на прахове (включително прахове за твърди сплави)
Sampling and testing methods for powders (including powders for hardmetals)

ISO/TC 119/SC 3 - Активен

Методи за вземане на проби и изпитване на спечени метални материали (с изключение на твърди сплави)
Sampling and testing methods for sintered metal materials (excluding hardmetals)

ISO/TC 119/SC 4 - Активен

Методи за вземане на проби и изпитване на твърди сплави
Sampling and testing methods for hardmetals