Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-0/ПС-35 Строителни конструкции и елементи

Статус: Активен
Председател:
Секретар: инж. Цветелин Захариев
Телефон: 02/ 81 74 513
Е-майл: tsvetelin.zahariev@bds-bg.org

Заглавие на български

Строителни конструкции и елементи

Заглавие на английски

Building structures and elements

Област на действие на български

Стандарти от следните области:
- Стълбове за осветление и стойки за осветителни тела;
- Комини;
- Окачени тавани;
- Свободно стоящи индустриални комини;
- Предотвратяване на престъпления при планиране и проектиране на сгради;
- Антисеизмични устройства;
- Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества;
- Опънати тавани;
- Инженерни консултантски услуги;
- Общи изисквания към услугите, свързани с експертизи.

Област на действие на английски

Standards in the following fields:
- Lighting columns and spigots;
- Chimneys;
- Suspended ceilings;
- Free-standing industrial chimneys;
- Prevention of crime by urban planning and building design;
- Anti-seismic devices;
- Construction Products - Assessment of release of dangerous substances;
- Stretched ceilings;
- Engineering consultancy services;
- Project Committee - Expertise services.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 50 - Активен

Стълбове за осветление и стойки за осветителни тела
Lighting columns and spigots

CEN/TC 166 - Активен

Комини
Chimneys

CEN/TC 277 - Активен

Окачени тавани
Suspended ceilings

CEN/TC 297 - Активен

Свободно стоящи индустриални комини
Free-standing industrial chimneys

CEN/TC 325 - Активен

Предотвратяване на престъпления при планиране и проектиране на сгради
Crime prevention through building, facility and area design

CEN/SS B99 - Активен

Строителство и строителни конструкции - неопределено
Building and construction - Undetermined

CEN/TC 340 - Активен

Антисеизмични устройства
Anti-seismic devices

CEN/TC 351 - Активен

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества
Construction Products - Assessment of release of dangerous substances

CEN/TC 357 - Активен

Опънати тавани
Stretched ceilings

CEN/TC 395 - Разпуснат

Инженерни консултантски услуги
Engineering consultancy services

CEN/CLC/JTC 11 - Активен

Достъпност в строителната среда
Accessibility in the built environment

CEN/CLC/JTC 11 - Активен

Достъпност в строителната среда
Accessibility in the built environment

CEN/TC 166/SC 2 - Активен


Chimneys and their components with inner linings of metal