Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-0/ПС-34 Фотокатализа

Статус: Активен
Председател:
Секретар: Боряна Михайлова
Телефон: 02/81 74 570
Е-майл: boriana.mihaylova@bds-bg.org

Заглавие на български

Фотокатализа

Заглавие на английски

Photocatalysis

Област на действие на български

Фотокатализата намира приложение в следните сектори: - пречистване на въздух - пречистване на вода - самопочистване (при повърхности от: стъкло, метал, бетон, цимент, пластмаса, керамика, текстил, лаковобояджийски материали и лакове и др.) – приложение в медицината – източници на светлина (UVA, UVB, UVC, видима светлина) Целта е да се въведат стандарти за експлоатационните показатели на фотокаталитичните ефекти (включително фотоиндуцираните ефекти). Европейските стандарти се отнасят основно до методите за изпитване и анализ.

Област на действие на английски

Photocatalysis applications in the following sectors: - Air purification - Water purification - Self cleaning application (surfaces: glass, metals, concretes, cements, plastics, ceramics, textils, paints and varnishes, etc.) - Medical application - Light sources (UV A, UVB, UVC, visible) The objective is to introduce performance standards for photocatalytic effects (including photo induced effects). The EN standards will mainly concern test and analysis methods.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 386 - Активен

Фотокатализа
Photocatalysis