Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-14 Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене

Статус: Активен
Председател: Антония Атанасова
Секретар: инж. Дора Танчева
Телефон: 02/81 74 587
Е-майл: Dora.Tancheva@bds-bg.org

Заглавие на български

Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене

Заглавие на английски

Road vehicles and internal combustion engines

Област на действие на български

Стандартизация в аспектите на съвместимостта, взаимозаменяемостта и безопасността с предимство за терминологията и методите за изпитване (в т.ч. и характеристиките на уредите), позволяващи да се оценят експлоатационните свойства на пътните превозни средства.

Област на действие на английски

Standardization aspects of compatibility, interchangeability and safety with priority for terminology and test methods (including the characteristics of the devices), allowing evaluation of the operating characteristics of road vehicles.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 245 - Активен

Превозни средства, приспособени за жилищни помещения
Leisure accommodation vehicles

CEN/TC 270 - Активен

Двигатели с вътрешно горене
Internal combustion engines

CEN/TC 333 - Активен

Велосипеди
Cycles

CEN/SS T03 - Активен

Пътни превозни средства
Road Vehicles

CEN/TC 354 - Активен

Леки моторни превозни средства за превоз на хора и товари и свързаните с тях съоръжения, които не подлежат на типово одобрение за използване по пътищата
Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to type-approval for on-road use

ISO/TC 22 - Активен

Пътни превозни средства
Road vehicles

ISO/TC 70 - Активен

Двигатели с вътрешно горене
Internal combustion engines

ISO/TC 22/SC 32 - Активен

Електрически и електронни компоненти и общи аспекти на системата
Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 70/SC 7 - Активен

Изпитване на маслени филтри
Tests for lubricating oil filters

ISO/TC 22/SC 31 - Активен

Обмен на данни
Data communication

ISO/TC 22/SC 33 - Активен

Динамика на автомобила и компоненти на шасито
Vehicle dynamics and chassis components

ISO/TC 22/SC 34 - Активен

Задвижващи системи и задвижващи флуиди
Propulsion, powertrain and powertrain fluids

ISO/TC 22/SC 36 - Активен

Безопасност и изпитване на удар
Safety and impact testing

ISO/TC 22/SC 39 - Активен

Ергономия
Ergonomics

ISO/TC 22/SC 40 - Активен

Специфични аспекти за леки и тежки товарни автомобили, автобуси и ремаркета
Specific aspects for light and heavy commercial vehicles, busses and trailers

CEN/TC 301 - Активен

Пътни превозни средства
Road vehicles